U kunt de instelling voor de reservering of opslag wijzigen voor een beheerde machine. Dit is handig wanneer de machine wordt verplaatst naar een nieuw opslagpad dat niet beschikbaar is in de huidige reservering. Voor een implementatie van één machine kunt u ook de bedrijfsgroep van de machine wijzigen.

Over deze taak

U kunt de machine in een implementatie met één machine verplaatsen naar een andere bedrijfsgroep als de eigenaar van de machine lid is van de doelbedrijfsgroep. Om de instelling voor de bedrijfsgroep te kunnen wijzigen, moet u bedrijfsgroepbeheerder zijn van zowel de originele bedrijfsgroep als de doelbedrijfsgroep.

Opmerking:
Als de machine een reserveringsbeleid heeft, kunt u de bedrijfsgroep niet veranderen.

U kunt extra reserveringen voor de gekoppelde computingbron maken met de menuopties Beheer > Computingbron.

Voorwaarden

Meld u aan bij de vRealize Automation-console als een materiaalbeheerder.

Procedure

  1. Selecteer Infrastructuur > Beheerde machines.
  2. Zoek de machine met de reservering die u wilt wijzigen.
  3. Klik op Reservering wijzigen in het vervolgkeuzemenu.

    U kunt informatie over de beheerde machine, zoals de gekoppelde blueprint en computingbron, weergeven door op Weergeven te klikken in het vervolgkeuzemenu.

  4. (Optioneel) : Selecteer een bedrijfsgroep in het vervolgkeuzemenu Bedrijfsgroep.
  5. (Optioneel) : Selecteer een reservering in het vervolgkeuzemenu Reservering.
  6. (Optioneel) : Selecteer een opslagbeleid in het vervolgkeuzemenu Opslag.
  7. Klik op OK.