U kunt voor Puppet geschikte vSphere-blueprints maken die ondersteuning bieden voor op Puppet gebaseerd configuratiebeheer van virtuele vSphere-machines.

Bij op Puppet gebaseerd configuratiebeheer worden doorgaans rollen en omgevingen gebruikt om de softwareconfiguratie te definiëren en beheren. Wees u ervan bewust dat de betekenis van rol en omgeving in Puppet afwijkt van de algemene betekenis die deze woorden in een IT-context hebben.

Een endpoint brengt een verbinding tot stand met een bestaande zakelijke Puppet-omgeving. Wanneer het endpoint wordt gemaakt, haalt vRealize Automation de lijst met omgevingen en rollen op die zijn geassocieerd met de opgegeven implementaties. U kunt deze omgevingen en rollen gebruiken in scenario's met vroegtijdige of late binding wanneer een voor een Puppet geschikte blueprint voor een virtuele machine wordt geconfigureerd.

Opmerking:

Puppet-onderdelen worden momenteel alleen ondersteund op vSphere-blueprints en virtuele vSphere-machines.