U kunt de aangevraagde machineherconfiguratie direct starten of deze inplannen om er op een later tijdstip aan te beginnen. U kunt ook opgeven hoe de machine wordt ingeschakeld, voordat u deze opnieuw configureert.

Procedure

 1. Als het tabblad Uitvoering zichtbaar is, kunt u het selecteren om extra herconfiguratie-instellingen op te geven. Als het niet zichtbaar is, klikt u op Indienen om de herconfiguratie van de machine te starten.
 2. Als het tabblad Uitvoering zichtbaar is, klikt u op Uitvoering om de herconfiguratie-actie in te plannen.
 3. (Optioneel) Selecteer een optie in het vervolgkeuzemenu Aanvraag uitvoeren.

  Optie

  Beschrijving

  Onmiddellijk

  Begin zo snel mogelijk na goedkeuring met het opnieuw configureren.

  Gepland

  Begin op de opgegeven datum en tijd met het opnieuw configureren. Typ of selecteer de datum en tijd in de tekstvakken die worden weergegeven.

  De geplande tijd wordt aangegeven in de lokale tijd op de locatie waar de vRealize Automation-webserver zich bevindt. Als Aanvraag uitvoeren niet beschikbaar is, wordt direct begonnen met opnieuw configureren.

 4. (Optioneel) Selecteer een actie voor in-/uitschakelen in het vervolgkeuzemenu Actie voor in-/uitschakelen.

  Optie

  Beschrijving

  Opnieuw opstarten indien nodig

  (Standaard) Start indien nodig de machine opnieuw op, voordat u deze opnieuw configureert.

  Reboot

  De machine wordt opnieuw opgestart, voordat u deze opnieuw configureert, ongeacht of opnieuw opstarten vereist is.

  Niet opnieuw opstarten

  Start de machine niet opnieuw op, voordat u deze opnieuw configureert, ook al is opnieuw opstarten vereist.

  Onder de volgende voorwaarden is het vereist om de machine opnieuw op te starten, voordat u deze opnieuw configureert:

  • Wijziging van CPU, waarbij toevoegen zonder opnieuw opstarten niet wordt ondersteund of is uitgeschakeld.

  • Wijziging van geheugen, waarbij geheugenwijzigingen zonder opnieuw opstarten niet worden ondersteund of uitgeschakeld zijn.

  • Wijziging van opslag waarbij opslagwijzigingen zonder opnieuw opstarten uitgeschakeld zijn

  Als de machine de status Afsluiten heeft, is deze niet opnieuw opgestart.

  Opmerking:

  U kunt de optie om vSphere toe te voegen zonder de machine opnieuw op te starten, uitschakelen door de aangepaste eigenschap VirtualMachine.Reconfigure.DisableHotCpu te gebruiken.

 5. Klik op OK.

Volgende stappen

U kunt de voortgang van het opnieuw configureren controleren door de statussen van de werkstroom te volgen die worden weergegeven in de gebruikersinterface. Zie Werkstroomstatussen van Bewerkingen opnieuw configureren.