Wanneer u een element van het blueprint- of bronactieformulier bewerkt, kunt u verschillende beperkingen en waarden toepassen op het element.

Beperkingen

De beperkingen die u op een element kunt toepassen, verschillen naargelang het type element dat u bewerkt of aan het formulier toevoegt. Mogelijk zijn in de vRealize Orchestrator-werkstroom enkele beperkende waarden geconfigureerd. Dergelijke waarden worden niet op het tabblad Beperkingen weergegeven, omdat ze vaak afhankelijk zijn van omstandigheden die worden geëvalueerd wanneer de werkstroom wordt uitgevoerd. Elke beperkende waarde die u configureert voor het blueprintformulier overschrijft beperkingen die in de vRealize Orchestrator-werkstroom zijn opgegeven.

Voor elke beperking die u op een element toepast, kunt u een van de volgende opties selecteren om de beperking te definiëren:

Niet ingesteld

Haalt de eigenschap op uit de vRealize Orchestrator-werkstroompresentatie.

Constante

Stelt het element dat u bewerkt in op vereist of optioneel.

Veld

Bindt het element aan een ander element uit het formulier. U kunt bijvoorbeeld instellen dat het element alleen vereist is wanneer een ander element, zoals een selectievakje, is ingeschakeld.

Voorwaardelijk

Past een voorwaarde toe. Gebruik de voorwaarden om verschillende componenten en expressies te maken en deze toe te passen op de status of beperkingen van het element.

Extern

Selecteer een vRealize Orchestrator-scriptactie die de waarde definieert.

Tabel 1. Beperkingen in het formulierontwerpprogramma

Beperking

Beschrijving

Vereist

Geeft op of het element vereist is.

Alleen-lezen

Geeft op of het veld alleen-lezen is.

Waarde

Stelt een waarde voor het element in.

Zichtbaar

Geeft op of de consument het element kan zien.

Als u een zichtbaarheidsbeperking toepast op een weergavegroep in de vRealize Orchestrator-werkstroom, wordt de beperking genegeerd in het formulier Details ingediende aanvraag van XaaS en worden de velden die u wilt verbergen op het formulier weergegeven.

Om velden te verbergen die u niet in het formulier Details ingediende aanvraag wilt zien en die niet vereist zijn voor de aanvrager, moet u de velden verwijderen uit het formulier Details ingediende aanvraag op het tabblad Blueprintformulier in het XaaS-blueprintontwerpprogramma. Zie Een nieuw XaaS-blueprintformulier toevoegen om dit tabblad te vinden.

Minimumlengte

Stelt een minimumaantal tekens van het element tekenreeksinvoer in.

Maximumlengte

Stelt een maximumaantal toegestane tekens van het element tekenreeksinvoer in.

Minimumwaarde

Stelt een minimumwaarde van het element getalinvoer in.

Maximumwaarde

Stelt een maximumwaarde van het element getalinvoer in.

Toename

Stelt een toename in voor een element zoals een veld Decimaal of Geheel getal. Als u bijvoorbeeld een veld voor Geheel getal wilt renderen als een Schuifregelaar, kunt u de waarde van de stap gebruiken.

Minimumaantal

Stelt een minimumaantal selecteerbare items van het element in.

Als u bijvoorbeeld een Lijst met selectievakjes toevoegt of bewerkt, kunt u het minimumaantal selectievakjes instellen dat de consument moet inschakelen om door te kunnen gaan.

Maximumaantal

Stelt een maximumaantal selecteerbare items van het element in.

Als u bijvoorbeeld een Lijst met selectievakjes toevoegt of bewerkt, kunt u het maximumaantal selectievakjes instellen dat de consument moet inschakelen om door te kunnen gaan.

Waarden

U kunt waarden toepassen op sommige elementen en definiëren wat de consumenten zien voor sommige velden. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het type element dat u bewerkt of aan het formulier toevoegt.

Tabel 2. Waarden in het formulierontwerpprogramma

Waarde

Beschrijving

Niet ingesteld

Haal de waarde van het element dat u bewerkt, op uit de vRealize Orchestrator-werkstroompresentatie.

Vooraf gedefinieerde waarden

Selecteer waarden uit een lijst met gerelateerde objecten uit de vRealize Orchestrator-inventaris.

Waarde

Definieer een statische aangepaste waarde met labels.

Externe waarden

Selecteer een vRealize Orchestrator-scriptactie die uw waarde definieert met gegevens die niet direct door de werkstroom worden weergegeven.