U kunt een NSX NAT-netwerkonderdeel of NSXgeleid netwerk op aanvraag als onderdeel toevoegen aan het ontwerpcanvas als u de bijbehorende instellingen wilt koppelen aan een of meer vSphere-machineonderdelen op de blueprint.

Over deze taak

Wanneer u een onderdeel van een bestaand netwerk of een netwerk op aanvraag koppelt aan een machineonderdeel, wordt de NIC-informatie opgeslagen bij het machineonderdeel. De opgegeven netwerkprofielgegevens worden opgeslagen in het netwerkonderdeel.

U kunt meerdere netwerk- en beveiligingsonderdelen toevoegen aan het ontwerpcanvas.

U kunt meer dan één netwerkonderdeel op aanvraag hebben in één blueprint. Alle netwerkprofielen op aanvraag die worden gebruikt in de blueprint, moeten verwijzen naar hetzelfde externe netwerkprofiel.

Voor machineonderdelen zonder tabblad Netwerk of Beveiliging kunt u netwerk- en beveiligingseigenschappen, zoals VirtualMachine.Network0.Name, toevoegen aan het tabblad Eigenschappen in het ontwerpcanvas. Netwerk-, beveilgings- en load balancer-eigenschappen voor NSX zijn uitsluitend van toepassing op vSphere-machines.

Voorwaarden

Procedure

 1. Klik op Netwerk en beveiliging in de sectie Categorieën om de lijst met beschikbare netwerk- en beveiligingsonderdelen weer te geven.
 2. Sleep een NAT-netwerk op aanvraag-onderdeel of een geleid netwerkonderdeel op aanvraag naar het ontwerpcanvas.
 3. Typ een onderdeelnaam in het tekstvak ID als unieke identificatie van het onderdeel op het ontwerpcanvas .
 4. Selecteer het gewenste netwerkprofiel in het vervolgkeuzemenu Bovenliggend netwerkprofiel. Een voorbeeld: als u een NAT-netwerkonderdeel wilt toevoegen, selecteert u een NAT-netwerkprofiel dat is geconfigureerd om ondersteuning te bieden voor uw beoogde netwerkinstellingen.

  Als u NAT-regels wilt opgeven in een NAT-netwerkonderdeel, moet u een profiel voor een bovenliggend netwerk gebruiken dat is geconfigureerd voor een één-op-veel NAT-netwerkprofiel.

  Afhankelijk van het profieltype dat u selecteert, zijn op basis van uw netwerkprofielselectie de volgende netwerkinstellingen ingevuld. U kunt deze waarden wijzigen in het betreffende netwerkprofiel:

  • Naam extern netwerkprofiel

  • NAT-type (NAT-netwerk op aanvraag)

  • Subnetmasker

  • Bereik subnetmasker (geleid netwerk op aanvraag)

  • Bereik subnetmasker (geleid netwerk op aanvraag)

  • Basis IP-adres (geleid netwerk op aanvraag)

 5. (Optioneel) Typ een beschrijving van het onderdeel in het tekstvak Beschrijving.
 6. (Optioneel) Klik op het tabblad DNS/WINS.
 7. (Optioneel) Geef de DNS- en WINS-instellingen voor het netwerkprofiel op of accepteer de instellingen.
  • Primaire DNS

  • Secundaire DNS

  • DNS-achtervoegsel

  • Gewenste WINS

  • Alternatieve WINS

  Voor een bestaand netwerk kunt u de DNS- of WINS-instellingen niet wijzigen.

 8. Klik op het tabblad IP-bereiken.

  U ziet het IP-bereik of de IP-bereiken voor het netwerkprofiel. U kunt de sorteervolgorde of kolomweergave wijzigen. Voor NAT-netwerken kunt u ook de waarden van het IP-bereik wijzigen.

  1. Geef de beginwaarde van het IP-adresbereik op in het tekstvak Begin IP-bereik.
  2. Geef de beginwaarde van het IP-adresbereik op in het tekstvak Begin IP-bereik.
 9. Als u een NAT-netwerk gebruikt dat is gebaseerd op een één-op-veel NAT-netwerkprofiel dat gebruikmaakt van statische IP-bereiken, kunt op het tabblad NAT-regels regels toevoegen waarmee een extern IP-adres toegang kan krijgen tot onderdelen in het interne NAT-netwerk.

  Voor een NAT een-op-veel-netwerk kunt u NAT-regels definiëren die kunnen worden geconfigureerd wanneer u een NAT-netwerkonderdeel aan de blueprint toevoegt en die kunnen worden gewijzigd wanneer u het NAT-netwerk in een implementatie bewerkt.

  De opties die beschikbaar zijn om te selecteren zijn gebaseerd op de vSphere-machine of onderdelen van de load balancer van NSX die u met het NAT-netwerkonderdeel hebt geassocieerd.

  • Naam: voer een unieke regelnaam in.

  • Onderdeel: maak een selectie in een lijst met geassocieerde onderdelen voor de vSphere-machine of de load balancer waaraan het NAT-netwerk is gekoppeld.

  • Bronpoort: selecteer de optie Willekeurig, voer een geldige poort of een geldig poortbereik in, of geef een geldige eigenschapbinding op.

  • Doelpoort: selecteer de optie Willekeurig, voer een geldige poort of een geldig poortbereik in, of geef een geldige eigenschapbinding op.

  • Protocol: voer een geldig door NSX ondersteund protocol in of selecteer de optie TCP, UDP of Willekeurig.

  • Beschrijving: voer een korte beschrijving in van datgene waarvoor de NAT-regel is ontworpen.

 10. Klik op Voltooien om de blueprint op te slaan als concept of ga verder met het configureren van de blueprint.

Volgende stappen

U kunt doorgaan met het configureren van netwerkinstellingen door aanvullende netwerkonderdelen toe te voegen en door instellingen te selecteren op het tabblad Netwerk van een vSphere-machineonderdeel in het ontwerpcanvas.