U kunt bestaande NAT-regels van NSX toevoegen, bewerken en verwijderen in een geïmplementeerd één-op-veel NAT-netwerk. Ook kunt u de volgorde wijzigen waarin de NAT-regels worden verwerkt.

Over deze taak

Voor informatie over NAT-regels verwijzen wij u naar NAT-regels maken en gebruiken en Het onderdeel NAT op aanvraag of geleid netwerk op aanvraag toevoegen.

De actie om NAT-regels te wijzigen wordt niet ondersteund voor implementaties die zijn bijgewerkt of gemigreerd vanaf vRealize Automation 6.2.x naar deze vRealize Automation-release.

Het is niet mogelijk een NAT-regel toe te voegen aan een implementatie die is toegewezen aan een IPAM-endpoint van derden zoals Infoblox.

Zie de vRealize Automation versie-informatie voor bekende problemen.

Voorwaarden

  • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als een machine-eigenaar, ondersteuningsgebruiker, bedrijfsgroepsgebruiker met een gedeelde-toegangsrol of bedrijfsgroepbeheerder.

  • Controleer of u bent gerechtigd de NAT-regels in een netwerk te wijzigen.

  • Het NAT-netwerk moet zijn geconfigureerd als een één-op-veel NAT-netwerk. De actie is niet beschikbaar voor één-op-veel NAT-netwerken. Zie

Procedure

  1. Selecteer Items > Implementatie.
  2. Zoek de implementatie en geef de onderliggende onderdelen weer.

  3. Selecteer het te bewerken NAT-netwerkonderdeel.

  4. Klik op NAT-regels wijzigen in het menu Acties.

  5. Voeg nieuwe regels toe voor het doorsturen van NAT-poorten, orden regels opnieuw, bewerk bestaande regels of verwijder regels.
  6. Wanneer u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen, klikt u op Opslaan of op Indienen om de aanvraag voor opnieuw configureren in te dienen.