De systeembeheerder maakt back-ups van IaaS-onderdelen. Gebruik deze richtlijnen om back-ups te plannen.

U kunt een back-up maken van IaaS-onderdelen door een momentopname van de VM's te maken. Doe dit in de volgende volgorde:

 • Proxyagenten en DEM's

 • Manager Service

 • Websites

Maak back-ups van de volgende informatie voor agenten:

 1. De agentnaam.

 2. De endpointnaam. Merk op dat deze verschilt van het endpointadres.

 3. De volgende bestanden die zich in de installatiemap (vRA_folder\Agents\Agent_name\) van de agent bevinden:

  - VRMAgent.exe.config-bestand

  - RepoUtil.exe.config-bestand

Maak back-ups van de volgende informatie voor DEM's:

 1. De agentnaam.

 2. De volgende bestanden die zich in de installatiemap (vRA_folder\Distributed Execution Manager\DEM_name>\) van de DEM bevinden:

  - ManagerService.exe.config-bestand

  - policy.config-bestand

Maak back-ups van de volgende bestanden voor webonderdelen:

 1. Alleen voor het primaire webknooppunt in de Model Manager-gegevensmap (vRA_folder\Server)

  - ConfigTool-map (alleen van toepassing voor het primaire webknooppunt)

  - policy.config-bestand

 2. De volgende bestanden die zich in de installatiemap (vRA_folder\Server\Website\) bevinden:

  - Web.config-bestand

 3. De volgende bestanden die zich in de installatiemap (vRA_folder\Web API\) bevinden:

  - Web.config-bestand

  - policy.config-bestand

 4. De naam van de IIS-instantie.