U kunt IP-adressen aan een netwerkprofielbereik toevoegen door een goed opgemaakt CSV-bestand te importeren. Ook kunt u de adressen in het netwerkprofielbereik wijzigen door het bereik in vRealize Automation te bewerken of door een gewijzigd of ander CSV-bestand te importeren.

Over deze taak

U kunt de IP-adressen toevoegen aan een netwerkprofielbereik of erin wijzigen door ze uit een CSV-bestand te importeren of door ze handmatig in te voeren. U kunt in plaats daarvan IP-adressen laten toewijzen door een externe IPAM-provider.

 • Importeer een initieel bereik van IP-adressen in een vRealize Automation-netwerkprofiel.

 • Pas de geïmporteerde waarden toe om het eerste benoemde netwerkbereik in het netwerkprofiel te maken.

 • Verwijder een of meer IP-adressen uit het netwerkbereik vRealize Automation.

 • Importeer een gewijzigd of ander CSV-bestand om te zien hoe de netwerkbereikwaarden worden gewijzigd.

U kunt de optie Importeren uit CSV niet gebruiken voor netwerkprofielen die gebruikmaken van een extern IPAM-endpoint omdat de IP-adressen worden beheerd door de externe IPAM-provider, niet door vRealize Automation.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Reserveringen > Netwerkprofielen.
 2. Klik op Nieuwen selecteer een type netwerkprofiel in het vervolgkeuzemenu.

  Voor dit voorbeeld selecteert u Extern.

 3. Voer in het tekstvak Naam Mijn netwerkprofiel met CSV in.
 4. Voer in het tekstvak Beschrijving IP-adressen netwerkbereik testen met CSV in.

  De optie voor het importeren van het CSV-bestand is van toepassing op instellingen op de tabbladpagina's Netwerkbereiken en IP-adressen. We zullen dus snel door de eerste twee tabbladen gaan om basisinformatie over het netwerkprofiel in te voeren.

 5. Optioneel: selecteer een geconfigureerd IPAM-endpoint als dit beschikbaar is. Als er geen endpoint beschikbaar is, slaat u deze stap over.
 6. Voer in de tekstvakken Subnetmasker en Gateway een geschikte IP-adreswaarde in.
 7. Klik op het tabblad DNS.
 8. Voer relevante informatie in zoals een DNS-achtervoegsel en klik op het tabblad Netwerkbereiken.

  De optie Importeren uit CSV is beschikbaar wanneer u op het tabblad Netwerkbereiken klikt.

 9. Klik op Nieuwom een nieuwe netwerkbereiknaam en IP-adresbereik handmatig in te voeren of klik op Importeren uit CSV om de IP-adresinformatie uit een correct ingedeeld CSV-bestand te importeren.
  • Klik op Nieuw.

   1. Voer een nieuwe naam voor het netwerkbereik in.

   2. Voer een nieuwe netwerkbereikbeschrijving in.

   3. Voer het eerste IP-adres van het bereik in.

   4. Voer het laatste IP-adres van het bereik in.

  • Klik op Importeren uit CSV.

   1. Ga naar het CSV-bestand en selecteer het bestand of sleep het CSV-bestand naar het dialoogvenster Importeren uit CSV.

    Een rij in het CSV-bestand heeft de indeling ip_address, machine_name, status, NIC offset. Bijvoorbeeld:

    100.10.100.1,mymachine01,Allocated
    

    CSV-veld

    Beschrijving

    ip_address

    Een IP-adres in IPv4-indeling.

    machine_name

    Naam van een beheerde machine in vRealize Automation. Als het veld leeg is, is er standaard geen naam. Als het veld leeg is, kan de veldwaarde status niet Toegewezen zijn.

    status

    Toegewezen of Niet-toegewezen, hoofdlettergevoelig. Als het veld leeg is, is de standaardwaarde Niet-toegewezen. Als de status Toegewezen is, kan het veld machine_name niet leeg zijn.

    NIC_offset

    Een niet-negatief geheel getal. Optioneel.

   2. Klik op Toepassen.

 10. Klik op OK.

  Het IP-bereik verschijnt in de gedefinieerde lijst van bereiken. De IP-adressen in het bereik verschijnen in de gedefinieerde IP-adressenlijst.

  De geüploade IP-adressen verschijnen op de pagina IP-adressen als u op Toepassenklikt of als u het netwerkprofiel opslaat en daarna bewerkt.

 11. Klik op het tabblad IP-adressen om de IP-adresinformatie te tonen voor de aangegeven bereikadresruimte.

  Als u de IP-adresinformatie hebt geïmporteerd uit een CSV-bestand, wordt de bereiknaam gegenereerd als Geïmporteerd uit CSV.

 12. (Optioneel) Selecteer IP-adresinformatie in het vervolgkeuzemenu Netwerkbereik om IP-adressen te filteren.

  U kunt informatie tonen over alle gedefinieerde netwerkbereiken, de netwerkbereiken die zijn geïmporteerd uit een CSV-bestand of een genoemd netwerkbereik. Details zijn o.a. het eerste IP-adres, machinenaam, datum en tijd laatste aanpassing, en IP status.

Volgende stappen

Als u opnieuw IP-adressen uit een CSV-bestand importeert, worden de vorige IP-adressen vervangen door de gegevens uit het geïmporteerde CSV-bestand.