Hiermee kunt u een e-mail verzenden naar een gegeven set adressen.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit SendEmail

Argument

Type

Beschrijving

To

IEnumerable<string>

De lijst met adressen waar de e-mail naar wordt verzonden.

From

String

Het adres dat wordt weergegeven in het veld Van in de e-mail.

Subject

String

De onderwerpregel voor de e-mail.

Body

String

De tekst van de e-mail.

Host

String

De hostnaam of het IP-adres van de uitgaande SMTP-server.

Port

Integer

De SMTP-poort op de server die is opgegeven in Host.

Deze optie is alleen beschikbaar in het deelvenster Eigenschappen en niet in het deelvenster Designer.

CC

IEnumerable<string>

(Optioneel) Het adres of de lijst met adressen die in kopie staan voor de e-mail.

Deze optie is alleen beschikbaar in het deelvenster Eigenschappen en niet in het deelvenster Designer.

Bcc

IEnumerable<string>

(Optioneel) Het adres of de lijst met adressen die in blinde kopie staan voor de e-mail.

Deze optie is alleen beschikbaar in het deelvenster Eigenschappen en niet in het deelvenster Designer.

EnableSsl

bool

(Optioneel) Hiermee wordt aangegeven of er gebruik wordt gemaakt van SSL.

Deze optie is alleen beschikbaar in het deelvenster Eigenschappen en niet in het deelvenster Designer.

UserName

String

De gebruikersnaam voor verificatie bij de SMTP-server die is opgegeven in Host .

Deze optie is alleen beschikbaar in het deelvenster Eigenschappen en niet in het deelvenster Designer.

Password

String

Het wachtwoord van de gebruiker die is opgegeven in UserName.

Deze optie is alleen beschikbaar in het deelvenster Eigenschappen en niet in het deelvenster Designer.