Met de vRealize Automation-status wordt de functionele status van een geselecteerde vRealize Automation virtual machine beoordeeld.

IaaS-beheerders kunnen de statusservice configureren om tests uit te voeren waarmee de status van een geselecteerde vRealize Automation virtual machine wordt beoordeeld. Met de tests wordt bepaald of de onderdelen zijn geregistreerd en alle noodzakelijke bronnen beschikbaar zijn. In de volgende tabel worden de testsuites weergegeven die de statusservice verschaft, en enkele voorbeeldtests in elke suite.

Optie

Beschrijving

Systeemtests voor vRealize Automation

 • Verbindingstest voor SSO/identiteits-VA

 • vRealize Automation-licentiecontrole - Is licentie verlopen?

 • Controle van rootwachtwoord van virtual appliance vRealize Automation - Verloopt wachtwoord binnenkort?

Tenanttests voor vRealize Automation

 • vSphere-reserveringsopslagpaden

 • Reserveringsbeleid voor reserveringstoewijzingen controleren

 • De status van de portalservice controleren

Tests voor vRealize Orchestrator

 • Aantal actieve vRO-knooppunten controleren

 • Het gebruik van de Java-geheugenheap in de vRO-knooppunten controleren

 • De status van de service vro-server in de vRO-knooppunten controleren

Nadat u een testsuite op een virtual machine hebt uitgevoerd, verschaft de statusservice feedback over het aantal tests dat is gelukt of mislukt. Voor mislukte tests verschaft de status de volgende informatie:

 • De oorzaak van de fout.

 • Een koppeling naar de informatie aan de hand waarvan u het probleem kunt verhelpen.

U kunt de statusservice configureren om tests volgens een planning of alleen op aanvraag uit te voeren.

Tenantbeheerders met de rol Statusgebruiker kunnen testresultaten weergeven voor hun tenancy, maar ze kunnen geen test configureren of uitvoeren.