U kunt een endpoint maken om verbinding te maken met een Amazon-instantie. U kunt desgewenst proxy-instellingen associëren met het Amazon-endpoint door associatie met een proxyendpoint.

Over deze taak

vRealize Automation biedt verschillende Amazon-instantietypen voor het maken van blueprints, maar als u uw eigen instantietypen wilt importeren, raadpleegt u Een Amazon-instantietype toevoegen.

Zie Een proxyendpoint maken en associëren met een cloud-endpoint voor informatie over het koppelen van proxyinstellingen aan uw endpoint.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als IaaS-beheerder.

 • Als u extra beveiliging wilt configureren en verbindingen via een proxyserver wilt afdwingen, maakt u een proxyendpoint. U kunt een associatie maken met een proxyendpoint op het moment dat u een Amazon-endpoint maakt. Zie Een proxyendpoint maken en associëren met een cloud-endpoint.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Endpoints.
 2. Selecteer Nieuw > Cloud > Amazon EC2.
 3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.

  Doorgaans geeft deze naam het Amazon-account op dat overeenkomt met dit endpoint.

 4. Voer de toegangssleutel-id met beheerdersrechten voor het Amazon-endpoint in.

  Er kan slechts één endpoint aan een Amazon-toegangssleutel-id worden gekoppeld.

  Voor het verkrijgen van de toegangssleutel die nodig is om het Amazon-endpoint te maken, moet u een sleutel aanvragen aan een gebruiker met AWS-verificatiegegevens voor een beheerder met volledige toegangsrechten of moet voor u het AWS-beleid voor een beheerder met volledige toegangsrechten worden geconfigureerd. Zie de documentatie van Amazon voor meer informatie.

 5. Voer de geheime toegangssleutel voor het Amazon-endpoint in.
 6. (Optioneel) : Klik op Eigenschappen en voeg opgegeven aangepaste eigenschappen, eigenschapsgroepen of uw eigen eigenschapsdefinities voor het endpoint toe.
 7. (Optioneel) : Klik op Associaties en maak een associatie met een bestaand Proxy-endpoint om extra beveiliging te configureren en af te dwingen dat verbindingen via een proxyserver gaan.

  U moet ten minste één Proxy-endpoint hebben om een associatie te maken.

 8. Klik op OK.

Resultaten

Nadat u het endpoint hebt gemaakt, begint vRealize Automation met het verzamelen van gegevens uit de Amazon Web Services-regio's.

Volgende stappen

Voeg de computerbronnen van uw endpoint toe aan een materiaalgroep. Zie Een materiaalgroep maken.