U kunt onderdeelprofielen gebruiken om geavanceerde eigenschappenbeheersmogelijkheden te configureren in vRealize Automation-blueprints.

U kunt parameters toevoegen aan de grootte- en image-instellingen in een blueprint door onderdeelprofielen en waardesets te gebruiken. U kunt de onderdeelprofielen Size en Image en de daarvoor gespecificeerde waardesets gebruiken om toe te wijzen aan een logische groepering, zoals Klein, Normaal en Groot, of Apparaat, Test en Productie. Door deze instellingen te gebruiken, kunt u het aantal blueprints beperken dat u hoeft te onderhouden.

Een onderdeelprofiel definieert instellingen voor een vSphere-machineonderdeel in een blueprint. U kunt bijvoorbeeld een onderdeelprofiel definiëren voor de implementatie van kleine virtual machines. U kunt een ander onderdeelprofiel definiëren voor een implementatie van een grote machine. Met vRealize Automation kunt u de volgende typen onderdeelprofielen definiëren:

U kunt meerdere benoemde waardesets binnen de onderdeelprofieltypen Size en Image gebruiken en een of meer waardesets toevoegen aan machineonderdelen in een blueprint. Elke waardeset die u voor het onderdeelprofieltype definieert, bevat de volgende configureerbare instellingen:

  • Naam die aanvragers zien wanneer ze een machine inrichten

  • Unieke identificatie voor tenant

  • Beschrijving

  • Set waardekeuzen voor elke optie in de waardeset

U kunt geen andere onderdeelprofieltypen definiëren.

Als u inrichting in de catalogus aanvraagt, kunt u een selectie maken uit de beschikbare waardesetmogelijkheden voor de Size- en Image-onderdeelprofielen. Als u een van de waardesets kiest, worden de bijbehorende eigenschapswaarden vervolgens aan de aanvraag gekoppeld.