U kunt NAT-regels aan een een-op-veel NAT-netwerkonderdeel in een blueprint toevoegen wanneer het NAT-netwerkonderdeel is gekoppeld aan een niet-geclusterd vSphere-machineonderdeel of een NSX-load balanceronderdeel op aanvraag.

U kunt NAT-regels definiëren voor elk door NSX ondersteund protocol. U kunt een poort of een bereik van poorten van het externe IP-adres van een Edge toewijzen aan een privé IP-adres in het NAT-netwerkonderdeel.

 • vSphere-machineonderdeel

  U kunt NAT-regels maken voor een NAT een-op-veel netwerkonderdeel dat aan een niet-geclusterd vSphere-machineonderdeel is gekoppeld.

  Als bijvoorbeeld twee machines aan een NAT een-op-veel netwerkonderdeel op de blueprint zijn gekoppeld, kunt u een NAT-regel definiëren waarop poort 443 op het externe IP-adres verbinding kan maken met de machines via poort 80 in het NAT-netwerk en het TCP-protocol.

 • NSX-load balanceronderdeel

  U kunt NAT-regels maken voor een NAT een-op-veel netwerkonderdeel dat aan het VIP-netwerk van een NSX-load balanceronderdeel is gekoppeld.

  Als het NAT-netwerkonderdeel bijvoorbeeld is gekoppeld aan een load balanceronderdeel dat als load balancer voor drie machines fungeert, kunt u een NAT-regel definiëren waarop poort 90 op het externe IP-adres verbinding kan maken met de load balancer-VIP via poort 80 in het NAT-netwerk en het UDP-protocol.

U kunt een willekeurig aantal NAT-regels maken en de volgorde bepalen waarin de regels worden verwerkt.

De volgende elementen worden niet ondersteund voor NAT-regels:

 • NIC’s die zich niet in het huidige netwerk bevinden

 • NIC’s die worden geconfigureerd om IP-adressen op te halen via DHCP

 • Machineclusters

Als u NAT-regels wilt toevoegen aan een NAT-netwerkonderdeel in een blueprint, zie Het onderdeel NAT op aanvraag of geleid netwerk op aanvraag toevoegen.

Zie openbare artikelen zoals deze blogpost van het vmwarelab voor gerelateerde informatie over het gebruik van NAT-regels.