U kunt een NSX-load balancer-onderdeel op aanvraag definiëren om de taakverwerking te verdelen over ingerichte vSphere-lidmachines of containermachines in een netwerk.

Over deze taak

Wanneer u een load balancer-onderdeel toevoegt aan een blueprint in het ontwerpcanvas, kunt u een standaard- of aangepaste optie kiezen wanneer u de definities voor uw virtuele server maakt of bewerkt in het load balancer-onderdeel. Met de standaardoptie kunt u het protocol, de poort en een beschrijving opgeven voor de virtuele server en standaardwaarden gebruiken voor alle andere instellingen. Met de aangepaste optie kunt u extra detailniveaus definiëren.

Als de load balancer is ingericht met een extern netwerk, moeten het VIP (opgegeven met VIP-netwerk) en de ledenpool (opgegeven met Ledennetwerk) zich op hetzelfde bestaande netwerk bevinden. Als het VIP en de pool zich niet op hetzelfde externe netwerk bevinden, treedt er een fout op tijdens de inrichting.

Voorwaarden

 • Load balancer-instellingen maken en configureren voor NSX. Zie Checklist voor de voorbereiding van de netwerk- en beveiligingsconfiguratie van NSX en NSX Administration Guide.

 • Controleer of de NSX-inventaris met succes is uitgevoerd voor uw cluster.

  Als u NSX-configuraties in vRealize Automation wilt gebruiken, moet u gegevensverzameling uitvoeren.

 • Maak een netwerkprofiel. Zie Een netwerkprofiel maken.

 • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als infrastructuurarchitect.

 • Open een nieuwe of bestaande blueprint in het ontwerpcanvas met behulp van het tabblad Ontwerpen.

 • Controleer dat ten minste één vSphere-machineonderdeel of -containeronderdeel bestaat in de blueprint.

Procedure

 1. Klik op Netwerk en beveiliging in de sectie Categorieën om de lijst met beschikbare netwerk- en beveiligingsonderdelen weer te geven.
 2. Sleep een Load Balancer op aanvraag-onderdeel naar het ontwerpcanvas.
 3. Typ een onderdeelnaam in het tekstvak ID als unieke identificatie van het onderdeel op het ontwerpcanvas .
 4. Selecteer de naam van een vSphere-machineonderdeel of -containeronderdeel in het vervolgkeuzemenu Lid.

  De lijst bevat alleen de vSphere-machineonderdelen en -containeronderdelen in de actieve blueprint.

 5. Selecteer de NIC voor de load balancing in de vervolgkeuzelijst Ledennetwerk.

  De lijst bevat NIC's die zijn gedefinieerd voor het geselecteerde vSphere-machinelid.

 6. Selecteer een beschikbaar virtueel IP-adresnetwerk in de vervolgkeuzelijst VIP-netwerk. Selecteer bijvoorbeeld een beschikbaar extern of NAT-netwerk.

  U kunt meerdere NSX load balancers en NSX-netwerkonderdelen op aanvraag in een blueprint hebben, maar ze moeten allemaal zijn gekoppeld aan hetzelfde VIP-netwerk.

 7. (Optioneel) Typ een geldig IP-adres voor de NIC in het tekstvak IP-adres.

  De standaardinstelling is het statische IP-adres dat is gekoppeld aan het VIP-netwerk. U kunt een ander IP-adres of een IP-adresbereik opgeven. Standaard wordt het eerstvolgende beschikbare IP-adres uit het geassocieerde VIP-netwerk toegewezen.

  Laat het veld IP-adres leeg als u tijdens de inrichting het IP-adres wilt laten toewijzen vanuit het gekoppelde VIP-netwerk.

  U kunt alleen een IP-adres opgeven als de VIP wordt gemaakt voor een NAT-netwerk.

 8. Als u een definitie voor een virtuele server wilt maken, klikt u op Nieuw en raadpleegt u Algemene instellingen voor virtuele server definiëren.

  Elk load balancer-onderdeel vereist ten minste één virtuele server.

  Zie Logboekopties voor load balancers definiëren als u logboekopties wilt opgeven.