Als vRealize Automation-systeembeheerder moet u een failoverbewerking uitvoeren voor onderhoud van de toepassingsdatabase.

Over deze taak

Bij dit scenario gaan we ervan uit dat het huidige masterknooppunt actief is en goed werkt. Er zijn twee stappen in de procedure voor databasefailover voor onderhoud: onderhoud van het masterknooppunt en onderhoud van een replicaknooppunt. Wanneer een masterknooppunt is vervangen, zodat het een replica wordt, moet u hiervoor onderhoud uitvoeren, zodat het opnieuw als master kan worden gebruikt indien dit nodig is.

Opmerking:

Stop of herstart de HAProxy-service niet op de aangewezen hostmachine terwijl een failover voor onderhoud wordt uitgevoerd.

Voorwaarden

 • vRealize Automation is ge├»nstalleerd en geconfigureerd volgens de juiste instructies in vRealize Automation installeren.

 • Meld u aan bij de beheerconsole van vRealize Automation als root.

 • Installeer en configureer een geschikt ingesloten Postgres-toepassingsdatabasecluster.

 • Als uw database de synchrone replicatiemodus gebruikt, moet u controleren of er drie actieve knooppunten in het cluster aanwezig zijn.

Procedure

 1. Verwijder het IP-adres van het masterknooppunt van de externe load balancer.
 2. Isoleer het masterknooppunt.

  Verbreek de verbinding tussen het knooppunt en het bijbehorende huidige netwerk. Dit moet het netwerk zijn dat naar de resterende vRealize Automation-toepassing-knooppunten leidt.

 3. Selecteer een ander NIC voor beheer of beheer het direct vanuit de Virtual Appliance Management Interface.
 4. Selecteer vRA-instellingen > Database op de Virtual Appliance-beheerinterface.
 5. Selecteer het replicaknooppunt met de laagste prioriteit om het te promoveren naar de master. Klik vervolgens op Promoveren.

  Replicaknooppunten worden weergegeven in oplopende volgorde van prioriteit.

  Het oude masterknooppunt wordt gedegradeerd tot replica en het nieuwe masterknooppunt wordt gepromoveerd.

 6. Voer het vereiste onderhoud uit op de replica.
 7. Wanneer het onderhoud is voltooid, controleert u of de virtuele toepassing wordt uitgevoerd met een netwerkverbinding en of de HAProxy-service ervan wordt uitgevoerd.
  1. Meld u aan bij de beheerconsole van vRealize Automation als root.
  2. Controleer of het secundaire knooppunt kan worden gepingd en omgezet op naam en of het een recente status heeft op het tabblad Database voor beheerconsole van toepassing.
 8. Klik op Opnieuw instellen voor het replicaknooppunt.

  Met deze bewerking wordt de database opnieuw ingesteld, zodat deze wordt geconfigureerd voor replicatie met de huidige master en het replicaknooppunt opnieuw kan worden gesynchroniseerd met de meest recente haproxy-configuratie van het masterknooppunt.

 9. Nadat het knooppunt opnieuw is ingesteld, voegt u het IP-adres van het replicaknooppunt voor de virtuele toepassing opnieuw toe aan de IP-adrespool voor virtuele toepassingen van de externe load balancer.
 10. Controleer of het replicaknooppunt correct wordt weergegeven in de tabel Postgres vRA-database configureren en of het kan worden gepingd en omgezet op naam.

Volgende stappen

Los problemen met het vorige masterknooppunt op en voeg het opnieuw toe aan de cluster.