Als een systeemfout optreedt op de actieve Manager Service-host, kunt u ter vervanging een passieve Manager Service-host promoveren. U kunt vRealize Automation zo instellen dat er een secundaire failoverserver wordt geactiveerd wanneer een systeemfout optreedt op de Manager Service-host.

Voorwaarden

Als u F5 Load Balancer gebruikt, controleert u of actieve en passieve Manager Service-knooppunten juist zijn geconfigureerd met de load balancer. Deze configuratie is vereist om pingfouten van de proxyagent te voorkomen.

 1. Meld u aan bij F5 Load Balancer en selecteer Lokaal verkeer > Pools.

 2. Selecteer de pool Manager Service.

 3. Klik op Geavanceerd in de sectie Configuratie.

 4. Selecteer de optie Verwijderen voor Actie als service is uitgeschakeld.

 5. Klik op OK en vervolgens op Voltooid.

Zie De actieve Manager Service installeren voor meer informatie.

Procedure

 1. Wijzig het opstarttype van de vCloud Automation Center Manager Service op de actieve Manager Service-host om handmatig op te starten, als het systeem beschikbaar is.
  1. Selecteer Start > Systeembeheer > Services op de actieve server.
  2. Selecteer Handmatig als opstarttype voor de vCloud Automation Center-service.
  3. Stop de service VMware vCloud Automation Center.
 2. Maak van de passieve Manager Service-host de actieve host door het opstarttype van de vRealize Automation Manager Service te wijzigen in automatisch opstarten. Start de service vervolgens.
  1. Selecteer Start > Systeembeheer > Services op de actieve server.
  2. Selecteer Automatisch als opstarttype voor de vRealize Automation-service. service.
  3. Start de service VMware vCloud Automation Center.
 3. (Optioneel) : Open een nieuw browservenster en controleer of u naar de URL van de Manager Service-statuscontrole kunt gaan. Deze URL bevindt zich op: https://MS_LB_FQDN/VMPSProvision. Hierin is MS_LB_FQDN de FQDN van de load balancer van uw Manager Service.