U kunt een opslagvolume toevoegen, verwijderen of wijzigen op een virtual machine die is ingericht.

Over deze taak

U kunt de opslag op een schijf van het IDE-type niet opnieuw configureren.

Opslagruimte en geheugen die door middel van een reservering zijn toegewezen aan een ingerichte machine, worden vrijgemaakt wanneer de machine waaraan ze zijn gekoppeld, in vRealize Automation wordt verwijderd door de actie Vernietigen. De opslagruimte en het geheugen worden niet vrijgemaakt als de machine wordt verwijderd in de vCenter Server.

Bijvoorbeeld: u kunt geen reservering verwijderen die is gekoppeld aan machines in een bestaande implementatie. Als u geïmplementeerde machines handmatig verplaatst of verwijdert in de vCenter Server, blijft vRealize Automation de geïmplementeerde machines als live herkennen en voorkomen dat u bijbehorende reserveringen verwijdert.

Voorwaarden

Machineherconfiguratie-instellingen opgeven en overwegingen voor herconfiguratie.

Voor ingerichte Amazon-implementaties kunt u alle opslagvolumes in de implementatie opnieuw configureren met uitzondering van het rootvolume.

Procedure

 1. Klik op het tabblad Opslag.

  Het toegestane bereik voor opslag wordt weergegeven onder de tabel Opslagvolumes.

 2. Voeg beschikbare instellingen van opslagvolumes toe of bewerk ze.
  1. Klik op Nieuw volume.
  2. Typ de capaciteit in het tekstvak Capaciteit (GB).
  3. Selecteer een opslagreserveringsbeleid in het vervolgkeuzemenu Opslagreserveringsbeleid .
  4. Klik op het pictogram Opslaan (Opslaan).
 3. Verwijder een volume.
  1. Zoek het volume.
  2. Klik op het pictogram Verwijderen (Verwijderen).

  Een pictogram dat niet geselecteerd kan worden geeft aan dat het volume niet verwijderd kan worden, zoals bijvoorbeeld het volume van een gekoppelde kloon.

 4. Wijzig de grootte van een opslagvolume.

  U kunt de grootte van bestaande volumes niet verminderen. De grootte van het volume wordt beperkt door de totale hoeveelheid opslag die is opgegeven in de blueprint, min de hoeveelheid aan opslag die is toegewezen an andere volumes.

  1. Zoek het volume.
  2. Klik op het pictogram Bewerken (Bewerken).
  3. Typ de nieuwe grootte in het tekstvak Capaciteit (GB).
  4. Klik op het pictogram Opslaan (Opslaan).

Volgende stappen

Geef aanvullende nieuwe machineconfiguratie-instellingen op. Als u klaar bent met het wijzigen van machine-instellingen, start u de aanvraag voor de nieuwe machineconfiguratie. Zie De aangevraagde machineherconfiguratie uitvoeren.