U kunt het standaardpictogram in de servicecatalogus aanpassen zodat er een standaardafbeelding wordt weergegeven. Als u het pictogram verandert, wijzigt deze voor alle tenants. U kunt tenantspecifieke pictogrammen niet configureren voor de catalogus.

Over deze taak

Opdrachten voor Linux of Mac en Windows zijn inbegrepen, zodat u de cURL-opdrachten op elk van deze besturingssystemen kunt uitvoeren.

Voorwaarden

 • Converteer de image naar een versleutelde base64-tekenreeks. U kunt een conversiehulpmiddel zoals www.dailycoding.com/UTILS/CONVERTER/IMAGETOBASE64.ASPX gebruiken.

 • cURL moet zijn ge├»nstalleerd op de machine waarop u uw opdrachten uitvoert.

 • U dient te beschikken over de verificatiegegevens voor een vRealize Automation-gebruiker met de rol van systeembeheerder.

Procedure

 1. Stel de VCAC-variabele in in de terminalsessie voor de cURL-opdrachten.

  Besturingssysteem

  Opdracht

  Linux/Mac

  export VCAC=<VA URL>

  Windows

  set VCAC=<VA URL>

 2. Haal het verificatietoken voor de systeembeheerdergebruiker op.

  Besturingssysteem

  Opdracht

  Linux/Mac

  curl https://$VCAC/identity/api/tokens --insecure -H "Accept: application/json" -H 'Content-Type: application/json' --data '{"username":"<Catalog Administrator User>","password":"<password>","tenant":"vsphere.local"}'

  Windows

  curl https://%VCAC%/identity/api/tokens --insecure -H "Accept:application/json" -H "Content-Type:application/json" --data "{\"username\":\"<Catalog Administrator User>\",\"password\":\"<password>\",\"tenant\":\"vsphere.local\"}"

  Er wordt een verificatietoken gegenereerd.

 3. Stel de verificatietokenvariabele in door <Auth Token> te vervangen door de tokenreeks die u in de voorgaande stap hebt gegenereerd.

  Besturingssysteem

  Opdracht

  Linux/Mac

  export AUTH="Bearer <Auth Token>"

  Windows

  set AUTH=Bearer <Auth Token>

 4. Voer de gecodeerde base64-reeks voor de afbeelding in.

  Besturingssysteem

  Opdracht

  Linux/Mac

  curl https://$VCAC/catalog-service/api/icons --insecure -H "Accept: application/json" -H 'Content-Type: application/json' -H "Authorization: $AUTH" --data '{"id":"cafe_default_icon_genericAllServices","fileName":"<filename>","contentType":"image/png","image":"<IMAGE DATA as base64 string>"}'

  Windows

  curl https://%VCAC%/catalog-service/api/icons --insecure -H "Accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: %AUTH%" --data "{\"id\":\"cafe_default_icon_genericAllServices\",\"fileName\":\"<filename>\",\"contentType\":\"image/png\",\"image\":\"<IMAGE DATA as base64 string>\"}"

Resultaten

Het nieuwe servicespictogram verschijnt na ongeveer 5 minuten in de servicecatalogus.

Als u wilt terugkeren naar het standaardpictogram, kunt u de volgende opdracht uitvoeren na het voltooien van stappen 1 tot en met 3.

Besturingssysteem

Opdracht

Linux/Mac

curl https://$VCAC/catalog-service/api/icons/cafe_default_icon_genericAllServices --insecure -H "Authorization: $AUTH" --request DELETE

Windows

curl https://%VCAC%/catalog-service/api/icons/cafe_default_icon_genericAllServices --insecure -H "Authorization: %AUTH%" --request DELETE