De netwerkprofielinformatie identificeert de NAT-netwerkeigenschappen, het onderliggende externe netwerkprofiel ervan en andere waarden die bij de inrichting van het netwerk worden gebruikt, wanneer gebruik wordt gemaakt van een extern IPAM-endpoint.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Reserveringen > Netwerkprofielen.
 2. Klik op Nieuw en selecteer NAT in het vervolgkeuzemenu.
 3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 4. Als u één of meer endpoints van een externe IPAM-provider hebt geconfigureerd, selecteert u een extern IPAM-endpoint in het vervolgkeuzemenu IPAM-endpoint.

  Als u een endpoint van een externe IPAM-provider selecteert dat u hebt geregistreerd in vRealize Orchestrator, worden IP-adressen opgehaald bij de opgegeven IPAM-serviceprovider. IP-specificaties zoals het subnetmasker en DNS/WINS-opties zijn niet beschikbaar omdat hun functies worden beheerd door het geselecteerde IPAM-endpoint van derden.

 5. Selecteer een bestaand extern netwerkprofiel in het vervolgkeuzemenu Extern netwerkprofiel.

  Alleen externe netwerkprofielen die zijn geconfigureerd om gebruik te maken van het opgegeven IPAM-endpoint zijn in de lijst opgenomen en beschikbaar voor selectie.

 6. Kies een een-op-een of een-op-veel type netwerkadresomzetting in het vervolgkeuzemenu NAT-type.

  Optie

  Beschrijving

  Een-op-een

  Wijs een extern, statisch IP-adres toe aan elke netwerkadapter. Elke machine heeft toegang tot het externe netwerk en is bereikbaar vanuit het externe netwerk.

  Alle externe IP-adressen die aan een NSX Edge-uplink zijn toegewezen, moeten deel uitmaken van hetzelfde subnet. Wanneer u NAT 1:1 gebruikt in vRealize Automation, mag het overeenkomende externe netwerkprofiel alleen IP-bereiken bevatten die binnen één subnet bestaan.

  Een-op-veel

  Eén extern IP-adres wordt gedeeld door alle machines in het netwerk. Een interne machine kan alleen gebruikmaken van statische IP-adressen. Elke machine heeft toegang tot het externe netwerk maar geen enkele machine is bereikbaar vanuit het externe netwerk.

  DHCP wordt niet ondersteund wanneer NAT met een externe IPAM-provider wordt gebruikt.

  Met het type netwerkadresomzetting NAT een-op-veel kunt u NAT-regels definiëren wanneer u een NAT-netwerkonderdeel aan een blueprint toevoegt.

 7. Voer een IP-subnetmasker in het tekstveld Subnetmasker in.

  Het subnetmasker bepaalt de grootte van de volledige routeerbare adresruimte die u voor uw netwerkprofiel wilt definiëren.

  Voer bijvoorbeeld 255.255.0.0 in.

 8. Voer een Edge- of geleid gatewayadres in het tekstveld Gateway in.

  Gebruik een standaard IPv4-adresindeling. Voer bijvoorbeeld 10.10.110.1 in.

  Het IP-adres van de gateway dat is gedefinieerd in het netwerkprofiel, wordt toegekend aan de NIC tijdens de toewijzing. Als geen waarde is opgegeven in het tekstvak Gateway in het netwerkprofiel, moet u de aangepaste eigenschap VirtualMachine.Network0.Gateway gebruiken wanneer u de Edge-machine inricht.

 9. Klik op het tabblad DNS.
 10. Voer indien nodig de DNS- en WINS-waarden in.

  DNS-waarden worden gebruikt voor de naamsregistratie en omzetting van DNS. De DNS- en WINS-velden zijn optioneel als u een intern IPAM-endpoint gebruikt. Als u een extern IPAM-endpoint gebruikt, worden de DNS- en WINS-waarden geleverd door de externe IPAM-provider.

  1. (Optioneel) Voer een Primaire DNS-serverwaarde in.
  2. (Optioneel) Voer een Secundaire DNS-serverwaarde in.
  3. (Optioneel) Voer een waarde voor DNS-achtervoegsels in.
  4. (Optioneel) Voer een waarde voor DNS-zoekachtervoegsels in.
  5. (Optioneel) Voer een Preferred WINS-serverwaarde in.
  6. (Optioneel) Voer een Alternate WINS-serverwaarde in.

Volgende stappen

IP-bereiken voor een NAT-netwerkprofiel configureren met een IPAM-endpoint van derden.