Na de upgrade van vRealize Automation 6.2.5 naar 7.4 downloadt u het IaaS-installatieprogramma naar de virtual machine waarop de IaaS-onderdelen die een upgrade nodig hebben, zijn geïnstalleerd.

Als u tijdens deze procedure certificaatwaarschuwingen ziet, dan kunt u deze negeren.

Opmerking: Behalve bij een passieve back-upinstantie van de Manager Service, moet het opstarttype van alle services tijdens de upgradeprocedure worden ingesteld op Automatisch. Als u services instelt op Handmatig, mislukt het upgradeproces.

Voorwaarden

 • Controleer of Microsoft .NET Framework 4.5.2 of later is geïnstalleerd op de virtual machine met de IaaS-installatie. U kunt het .NET-installatieprogramma downloaden vanaf de installatiepagina voor VMware vRealize Automation IaaS. Als u .NET bijwerkt naar 4.5.2 nadat u de services hebt afgesloten, wordt de virtual machine mogelijk opnieuw gestart tijdens de installatie. Als dit zich voordoet, moet u alle IaaS-services op de virtual machine met uitzondering van de Management Agent handmatig stoppen.
 • Als u Internet Explorer gebruikt voor de download, controleert u of Verbeterde beveiliging niet is ingeschakeld. Voer res://iesetup.dll/SoftAdmin.htm in de zoekbalk in en druk op Enter.
 • Meld u als lokale beheerder aan bij de Windows-server waarop een of meer IaaS-onderdelen zijn geïnstalleerd die u wilt upgraden.

Procedure

 1. Open een webbrowser.
 2. Voer de URL in voor de installatiepagina van VMware vRealize Automation IaaS.
  Bijvoorbeeld https://vcac-va-hostname.domain.name:5480/installer, waarbij vcac-va-hostname.domain.name de naam is van het primaire vRealize Automation-toepassingsknooppunt.
 3. Klik op het IaaS-installatieprogramma.
 4. Het bestand met het installatieprogramma setup__vcac-va-hostname.domain.name@5480.exe, wordt standaard naar de map Downloads verzonden.
  Wijzig de bestandsnaam niet. Deze wordt gebruikt om de installatie te verbinden met de vRealize Automation-toepassing.

Volgende stappen