Als u vRealize Automation-toepassing- of IaaS-certificaten bijwerkt of wijzigt, moet u vRealize Orchestrator bijwerken om ervoor te zorgen dat de nieuwe of bijgewerkte certificaten worden vertrouwd.

Deze procedure geldt voor alle vRealize Automation-implementaties die een ingesloten vRealize Orchestrator-instantie gebruiken. Raadpleeg Update van een externe vRealize Orchestrator naar vRealize Automation-certificaten als u een externe vRealize Orchestrator-instantie gebruikt.

Opmerking: Deze procedure herstelt de standaardinstellingen voor tenant- en groepsverificatie. Als u uw verificatieconfiguratie hebt aangepast, noteert u uw aanpassingen zodat u de verificatie opnieuw kunt configureren na afloop van de procedure.

Zie de documentatie voor vRealize Orchestrator voor informatie over het bijwerken en vervangen van vRealize Orchestrator-certificaten.

Als u vRealize Automation-certificaten vervangt of bijwerkt zonder deze procedure te voltooien, is het vRealize Orchestrator Control Center mogelijk ontoegankelijk en kunnen er fouten optreden in de logboekbestanden van de vco-server en vco-configurator.

Problemen kunnen ook optreden bij het bijwerken van certificaten als vRealize Orchestrator is geconfigureerd om een andere tenant en groep dan vRealize Automation te verifiëren. Zie https://kb.vmware.com/kb/2147612.

Procedure

 1. Stop de vRealize Orchestrator-server en Control Center-services.
  service vco-server stop
  service vco-configurator stop
 2. Stel de vRealize Orchestrator-verificatieprovider opnieuw in.
  1. Voer de opdracht /var/lib/vco/tools/configuration-cli/bin/vro-configure.sh reset-authentication uit.
  2. Verwijder /etc/vco/app-server/vco-registration-id.
  3. Voer vcac-vami vco-service-reconfigure uit
 3. Start de vRealize Orchestrator-server en Control Center-services.
  service vco-server start
  service vco-configurator start