Nadat u vRealize Automation van versie 6.x hebt geüpgraded naar versie 7.4, kunt u uw bestaande externe Orchestrator 6.x die is geïnstalleerd in Windows, migreren naar de Orchestrator-server die is ingebouwd in vRealize Automation 7.4.

Opmerking: Als u een gedistribueerde vRealize Automation-omgeving met meerdere vRealize Automation-toepassing-knooppunten hebt, voert u de migratieprocedure alleen uit op het primaire vRealize Automation-knooppunt.

Voorwaarden

 • Upgrade of migreer vRealize Automation naar versie 7.4. Zie voor meer informatie vRealize Automation upgraden in vRealize Automation installeren en upgraden.
 • Als de bron-Orchestrator gebruikmaakt van een SHA1-handtekeningcertificaat voor pakketten, moet u het certificaat opnieuw genereren met behulp van een sterker ondertekeningsalgoritme. Het aanbevolen ondertekeningsalgoritme is SHA2.
 • Stop de Orchestrator-serverservice van de externe Orchestrator.
 • Maak een back-up van de database, met inbegrip van het databaseschema, van de externe Orchestrator-server.

Procedure

 1. Download de migratietool van de Orchestrator-doelserver.
  1. Meld u aan bij de vRealize Automation-toepassing via SSH als root.
  2. Download het archief migration-tool.zip uit de directory /var/lib/vco/downloads.
 2. Exporteer de Orchestrator-configuratie van de Orchestrator-bronserver.
  1. Stel de omgevingsvariabele PATH in door deze te verwijzen naar de map bin van de Java JRE die is geïnstalleerd met Orchestrator.
  2. Upload de migratietool naar de Windows-server, waarop de externe Orchestrator is geïnstalleerd.
  3. Pak het gedownloade archief uit in de Orchestrator-installatiemap.
   Het standaardpad naar de Orchestrator-installatiemap in een Windows-installatie is C:\Program Files\VMware\Orchestrator.
  4. Voer de Windows-opdrachtprompt uit als beheerder en navigeer naar de map bin in de Orchestrator-installatiemap.
   Het standaardpad naar de map bin is C:\Program Files\VMware\Orchestrator\migration-cli\bin.
  5. Voer de opdracht export uit op de opdrachtregel.
   C:\Program Files\VMware\Orchestrator\migration-cli\bin\vro-migrate.bat export
   De opdracht combineert de VMware vRealize Orchestrator-configuratiebestanden en -invoegtoepassingen in een exportarchief.
   Het archief wordt gemaakt in dezelfde map als de map migration-cli.
 3. Migreer de geëxporteerde configuratie naar de Orchestrator-server die is ingebouwd in vRealize Automation 7.4.
  1. Stop op de vRealize Automation-toepassing de Orchestrator-serverservice en de Control Center-service van de ingebouwde vRealize Orchestrator-server.
   service vco-server stop && service vco-configurator stop
  2. Upload het geëxporteerde configuratiebestand naar de directory /usr/lib/vco/tools/configuration-cli/bin van de vRealize Automation-toepassing.
  3. Wijzig het eigendom van het geëxporteerde Orchestrator-configuratiebestand.
   chown vco:vco orchestrator-config-export-orchestrator_ip_adres-datum_uur.zip
  4. Importeer het Orchestrator-configuratiebestand op de ingebouwde vRealize Orchestrator-server door het script vro-configure met de opdracht import uit te voeren.
   ./vro-configure.sh import --type embedded --path orchestrator-config-export-orchestrator_appliance_ip-datum_uur.zip
  5. Verwijder alle certificaten uit het sleutelarchief van de database.
   ./vro-configuration.sh untrust --reset-db
 4. Migreer de database naar de interne PostgreSQL-database door het script vro-configure uit te voeren met de opdracht db-migrate.
  ./vro-configure.sh db-migrate --sourceJdbcUrl JDBC_connection_URL --sourceDbUsername database_user --sourceDbPassword database_user_password
  Opmerking: Plaats wachtwoorden die speciale tekens bevatten tussen enkele aanhalingstekens.
  De JDBC_connection_URL is afhankelijk van het type database dat u gebruikt.
  PostgreSQL: jdbc:postgresql://host:port/database_name
  MSSQL: jdbc:jtds:sqlserver://host:poort/database_naam\; if using SQL authentication and MSSQL: jdbc:jtds:sqlserver://host:port/database_naam\;domain=domein\;useNTLMv2=TRUE if using Windows authentication.
  Oracle: jdbc:oracle:thin:@host:port:database_name
  De standaarddatabase heeft de volgende aanmeldgegevens:
  databasenaam vmware
  databasegebruiker vmware
  wachtwoord_databasegebruiker vmware

resultaten

U hebt een externe vRealize Orchestrator 6.x die is geïnstalleerd in Windows, gemigreerd naar een vRealize Orchestrator-instantie die is ingesloten in vRealize Automation 7.4.

Volgende stappen

Stel de ingebouwde vRealize Orchestrator-server in. Zie De ingebouwde vRealize Orchestrator-server configureren.