Migreer de standalone Orchestrator-configuratie 5.5.x en 6.x voor Windows naar Orchestrator Appliance.

Voorwaarden

 • Implementeer en configureer een Orchestrator-knooppunt op de doelversie. Zie Een standalone Orchestrator-server configureren.
 • Als de bron-Orchestrator gebruikmaakt van een SHA1-handtekeningcertificaat voor pakketten, moet u het certificaat opnieuw genereren met behulp van een sterker ondertekeningsalgoritme. Het aanbevolen ondertekeningsalgoritme is SHA2.
 • Stop de service Orchestrator-server voor de bron- en de doel-Orchestrator-instanties.
 • Maak een back-up van de database van de Orchestrator-bronserver, met inbegrip van het databaseschema.
  Opmerking: Als u van plan bent de Orchestrator-bronomgeving te gebruiken tot de nieuwe volledig is geconfigureerd, maakt u een kopie van de brondatabase. Anders kunt u de doel-Orchestrator configureren om dezelfde database te gebruiken, maar in dat geval zal de Orchestrator-bronomgeving niet meer werken omdat het databaseschema naar de versie van de doel-Orchestrator is geüpgraded.

Procedure

 1. Download de migratietool van de Orchestrator-doelserver.
  1. Meld u aan bij Control Center als root.
  2. Open de pagina Configuratie exporteren/importeren en klik op het tabblad Configuratie importeren.
  3. Download de migratietool zoals opgegeven in de beschrijving op de pagina of download deze direct via https://orchestrator_server_IP_or_DNS_name:8283/vco-controlcenter/api/server/migration-tool.
 2. Exporteer de Orchestrator-configuratie van de Orchestrator-bronserver.
  1. Pak het gedownloade archief uit in de Orchestrator-installatiemap.
   Het standaardpad naar de Orchestrator-installatiemap in een Windows-installatie is C:\Program Files\VMware\Orchestrator.
  2. Stel de omgevingsvariabele PATH in door deze te verwijzen naar de map bin van de Java JRE die is geïnstalleerd met Orchestrator.
  3. Gebruik de Windows-opdrachtprompt om te navigeren naar de map bin in de installatiemap van Orchestrator.
   Het standaardpad naar de map bin is C:\Program Files\VMware\Orchestrator\migration-cli\bin.
  4. Voer de opdracht export uit op de opdrachtregel.
   C:\Program Files\VMware\Orchestrator\migration-cli\bin\vro-migrate.bat export
   De opdracht combineert de VMware vRealize Orchestrator-configuratiebestanden en -invoegtoepassingen in een exportarchief.
   Er wordt een archief met de bestandsnaam orchestrator-config-export-orchestrator_ip_address-date_hour.zip gemaakt in dezelfde map migration-cli.
 3. Importeer de configuratie in de Orchestrator-doelinstantie.
  1. Meld u aan bij Control Center als root.
  2. Open Configuratie exporteren/importeren in het Control Center en klik op het tabblad Configuratie importeren.
  3. Blader naar het ZIP-bestand dat is geëxporteerd door de bron-Orchestrator-instantie en selecteer dit.
  4. Voer het wachtwoord in dat u hebt gebruikt tijdens het exporteren van de configuratie.
   Laat het vak leeg als u de configuratie niet hebt geëxporteerd met een wachtwoord.
  5. Selecteer het importtype.
  6. Als u de configuratie naar een externe Orchestrator-server importeert, kiest u of u de database-instellingen wilt importeren.
   Opmerking: Als de Orchestrator-bronservers en -doelservers niet zijn geconfigureerd voor gebruik van dezelfde externe database, schakelt u het selectievakje Database-instellingen migreren niet in om te vermijden dat het databaseschema wordt geüpgraded naar een nieuwere versie. Anders werkt de Orchestrator-bronomgeving niet meer.

   U moet de database configureren die door de doel-Orchestrator wordt gebruikt vóór de migratie.

  7. Klik op Importeren om de migratie te voltooien.
   In een bericht wordt gemeld dat de configuratie is geïmporteerd. De Orchestrator-serverservice van de Orchestrator-doelinstantie start automatisch opnieuw.
 4. Als de doel-vRealize Orchestrator een verificatieproviderserver gebruikt die verschilt van diegene die door de bron-Orchestrator wordt gebruikt, importeert u in de trust store van de doel-Orchestrator het SSL-certificaat van de verificatieprovider die is geconfigureerd om te worden gebruikt.
  1. Klik op de pagina Certificaten in Control Center op Importeren vanuit URL.
  2. Geef de URL van de vRealize Automation- of vSphere-instantie op.

resultaten

Een melding geeft aan dat de migratie is voltooid. De Orchestrator-serverservice wordt automatisch opnieuw gestart.

Volgende stappen

Controleer of Orchestrator op de juiste wijze is geconfigureerd via de pagina Configuratie valideren in Control Center.