Nadat u uw vRealize Automation van versie 6.x hebt geüpgraded naar versie 7.4, kunt u uw bestaande Orchestrator 6.x Virtual Appliance migreren naar de Orchestrator-server die is ingebouwd in vRealize Automation 7.4.

Opmerking: Als u een gedistribueerde vRealize Automation-omgeving met meerdere vRealize Automation-toepassing-knooppunten hebt, voert u de migratieprocedure alleen uit op het primaire vRealize Automation-knooppunt.

Voorwaarden

 • Succesvolle migratie naar vRealize Automation 7.4.
 • Stop de Orchestrator-serverservice van de externe Orchestrator.
 • Maak een back-up van de database, met inbegrip van het databaseschema, van de externe Orchestrator-server.

Procedure

 1. Download de migratietool van de Orchestrator-doelserver naar de Orchestrator-bronserver.
  1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator 6.x Virtual Appliance via SSH als root.
  2. Voer in de directory /var/lib/vco de opdracht scp uit om het archief migration-tool.zip te downloaden.
   scp root@vra-va-hostname.domain.name:/var/lib/vco/downloads/migration-tool.zip ./
  3. Voer de opdracht unzip uit om het archief met de migratietool uit te pakken.
   unzip migration-tool.zipy7
 2. Exporteer de Orchestrator-configuratie van de Orchestrator-bronserver.
  1. Voer de opdracht export uit in de directory /var/lib/vco/migration-cli/bin.
   ./vro-migrate.sh export
   De opdracht combineert de VMware vRealize Orchestrator-configuratiebestanden en -invoegtoepassingen in een exportarchief.
   Er wordt een archief met de bestandsnaam orchestrator-config-export-orchestrator_ip_adres-datum_uur.zip gemaakt in de map /var/lib/vco.
 3. Migreer de geëxporteerde configuratie naar de Orchestrator-server die is ingebouwd in vRealize Automation 7.4.
  1. Meld u aan bij de vRealize Automation-toepassing via SSH als root.
  2. Voer de opdracht scp uit in de directory /usr/lib/vco/tools/configuration-cli/bin om het geëxporteerde configuratiearchief te downloaden.
   scp root@orchestrator_ip_of_DNS_naam:/var/lib/vco/orchestrator-config-export-orchestrator_ip_adres-datum_uur.zip ./
  3. Wijzig het eigendom van het geëxporteerde Orchestrator-configuratiebestand.
   chown vco:vco orchestrator-config-export-orchestrator_ip_adres-datum_uur.zip
  4. Start de Orchestrator-serverservice en de Control Center-service van de ingebouwde vRealize Orchestrator-server.
   service vco-server stop && service vco-configurator stop
  5. Importeer het Orchestrator-configuratiebestand op de ingebouwde vRealize Orchestrator-server door het script vro-configure met de opdracht import uit te voeren.
   ./vro-configure.sh import --skipDatabaseSettings --skipLicense --skipSettings --skipSslCertificate --notForceImportPlugins --notRemoveMissingPlugins --skipTrustStore --path orchestrator-config-export-orchestrator_appliance_ip-datum_uur.zip
 4. Als de externe Orchestrator-server waarvan u wilt migreren, de ingebouwde PostgreSQL-database gebruikt, bewerkt u de databaseconfiguratiebestanden.
  1. Verwijder de opmerkingsmarkeringen in de regel listen_addresses in het bestand /var/vmware/vpostgres/current/pgdata/postgresql.conf.
  2. Stel de waarden van listen_addresses in op een jokerteken (*).
   listen_addresses ='*'
  3. Voeg een regel toe aan het bestand /var/vmware/vpostgres/current/pgdata/pg_hba.conf.
   host all all vra-va-ip-address/32 md5	
   Opmerking: Het bestand pg_hba.conf vereist het gebruik van een CIDR-voorvoegselnotatie in plaats van een IP-adres en een subnetmasker.
  4. Start de PostgreSQL-serverservice opnieuw.
   service vpostgres restart
 5. Migreer de database naar de interne PostgreSQL-database door het script vro-configure uit te voeren met de opdracht db-migrate.
  ./vro-configure.sh db-migrate --sourceJdbcUrl JDBC_connection_URL --sourceDbUsername database_user --sourceDbPassword database_user_password
  Opmerking: Plaats wachtwoorden die speciale tekens bevatten tussen enkele aanhalingstekens.
  De JDBC_connection_URL is afhankelijk van het type database dat u gebruikt.
  PostgreSQL: jdbc:postgresql://host:port/database_name
  MSSQL: jdbc:jtds:sqlserver://host:poort/database_naam\; if using SQL authentication and MSSQL: jdbc:jtds:sqlserver://host:port/database_naam\;domain=domein\;useNTLMv2=TRUE if using Windows authentication.
  Oracle: jdbc:oracle:thin:@host:port:database_name
  De standaarddatabase heeft de volgende aanmeldgegevens:
  databasenaam vmware
  databasegebruiker vmware
  wachtwoord_databasegebruiker vmware
 6. Als u vRealize Automation niet hebt geüpgraded, maar gemigreerd, verwijdert u de vertrouwde Single Sign-On-certificaten uit de database van de ingesloten Orchestrator-instantie.
  sudo -u postgres -i -- /opt/vmware/vpostgres/current/bin/psql vcac -c "DELETE FROM vmo_keystore WHERE id='cakeystore-id';"
 7. Zet de standaardconfiguratie van het bestand postgresql.conf en het bestand pg_hba.conf terug.
  1. Start de PostgreSQL-serverservice opnieuw.

resultaten

U hebt een externe vRealize Orchestrator 6.x Virtual Appliance gemigreerd naar een vRealize Orchestrator-instantie die is ingesloten in vRealize Automation 7.4.

Volgende stappen

Stel de ingebouwde vRealize Orchestrator-server in. Zie De ingebouwde vRealize Orchestrator-server configureren.