Nadat u een externe vRealize Orchestrator-configuratie hebt geëxporteerd en deze dan in vRealize Automation hebt geïmporteerd, configureert u de vRealize Orchestrator-server die is ingebouwd in vRealize Automation.

Voorwaarden

Migreer de configuratie van de externe naar de interne vRealize Orchestrator.

Procedure

 1. Meld u als root aan bij een opdrachtpromptsessie in de vRealize Automation-toepassing.
 2. Start services voor het vRealize Orchestrator Control Center en de server:
  service vco-configurator start && service vco-server start
 3. Meld u als root aan bij het ingebouwde vRealize Orchestrator Control Center.
  https:// vrealize-automation-appliance-FQDN:8283/vco-controlcenter/config
  Opmerking: U kunt de volgende stap overslaan wanneer de externe en interne vRealize Orchestrator-versies identiek zijn.
 4. Klik in het Control Center op Configuratie valideren en controleer of vRealize Orchestrator correct is geconfigureerd.
 5. Klik in het Control Center op Certificaten, klik op Pakketondertekeningcertificaat en genereer een nieuw pakketondertekeningscertificaat.
 6. Klik in het Control Center op Verificatieprovider configureren.
  Standaardtenant en beheerdersgroep zijn ingesteld op standaardwaarden vsphere.local en vsphere.local\vcoadmins. Wijzig de standaardinstellingen naar de waarden voor uw omgeving.
 7. Controleer in de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing onder Services of vco-server is GEREGISTREERD.
 8. Selecteer de vco-services van de externe vRealize Orchestrator-server en klik op Registratie ongedaan maken.

Volgende stappen

 • Importeer certificaten die werden vertrouwd in de externe vRealize Orchestrator-server, in de trust store van de ingebouwde vRealize Orchestrator. Zie Manage Orchestrator Certificates voor meer informatie.
 • Voeg de vRealize Automation-replicaknooppunten toe aan het vRealize Automation-cluster om de vRealize Orchestrator-configuratie te synchroniseren.

  Zie Het ingesloten vRealize Orchestrator-doel opnieuw configureren om hoge beschikbaarheid te ondersteunen in vRealize Automation installeren of upgraden voor meer informatie.

  Opmerking: De vRealize Orchestrator-instanties worden automatisch geclusterd en beschikbaar gemaakt voor gebruik.
 • Start de vco-configurator-service op alle knooppunten in het cluster opnieuw.
 • Werk het vRealize Orchestrator-endpoint bij om te verwijzen naar de gemigreerde ingebouwde vRealize Orchestrator-server.
 • Voeg de vRealize Automation-host en de IaaS-host toe aan de inventaris van de vRealize Automation-invoegtoepassing door de werkstromen Een vRA-host toevoegen en De IaaS-host van een vRA-host toevoegen uit te voeren.