Met behulp van uw privileges als tenantbeheerder past u het uiterlijk en de bediening van de vRealize Automation-console aan. U uploadt een nieuw logo, wijzigt de kleuren, werkt de informatie in de kop- en voettekst bij, en u configureert de merkvermelding op het aanmeldscherm.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Merkvermelding > Merkvermelding in titel en voettekst.
 2. Schakel het selectievakje Standaardwaarde gebruiken uit.
 3. Volg de instructies om een koptekst te maken.
 4. Klik op Volgende.
 5. Volg de instructies om een voettekst te maken.
 6. Klik op Voltooien.
  De console wordt bijgewerkt met uw wijzigingen.
 7. Selecteer Beheer > Merkvermelding > Merkvermelding op aanmeldscherm.
 8. Volg de instructies om de merkvermelding op het aanmeldscherm aan te passen.
 9. Klik op Opslaan.
  De console wordt bijgewerkt met uw wijzigingen.

resultaten

U hebt het uiterlijk en de bediening van de console van de standaardtenant bijgewerkt.

Volgende stappen

Maak een aangepaste groep voor leden van uw IT-organisatie die toegang met zeer veel privileges tot vRealize Automation nodig hebben.