Met behulp van uw privileges als tenantbeheerder voegt u de gepubliceerde vSphere CentOS-machineblueprint toe aan uw Rainpole-service.

Alle gepubliceerde blueprints die u wilt inrichten, moeten een catalogusiten van een service zijn, maar elke blueprint mag een catalogusitem in slechts één service tegelijkertijd zijn. Als u naar meerdere catalogusservices tegelijkertijd wilt publiceren, maakt u kopieën van uw blueprint.

Procedure

  1. Selecteer Beheer > Catalogusbeheer > Services.
  2. Selecteer de rij Blueprinttest in de lijst met services en klik op Catalogusitems beheren.
  3. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
  4. Schakel het selectievakje CentOS voor vSphere in.
    Alleen gepubliceerde blueprints en onderdelen die nog niet aan een service gekoppeld zijn, worden in de lijst weergegeven. Als u de blueprint niet ziet, controleert u of deze gepubliceerd is of mogelijk in een andere service is opgenomen.
  5. Klik op OK.
  6. Klik op Sluiten.

Volgende stappen

Geef uw Rainpole-architecten rechten om catalogusitems aan te vragen vanuit de Rainpole-service met behulp van uw privileges als tenantbeheerder.