Als systeembeheerder wilt u uw vRealize Automation-instantie configureren als een omgeving voor voortdurende ontwikkeling. Maak lokale gebruikersaccounts aan, waarbij u de rol tenantbeheerder aan uzelf kunt toewijzen. Met behulp van uw privileges als tenantbeheerder kunt u beginnen met het configureren van vRealize Automation als ontwikkelingsomgeving voor het maken en testen van blueprints.


U bent nu bij stap een van drie in de werkstroom voor het configureren van een ontwikkelingsomgeving voor vRealize Automation voor Rainpole.

Voorwaarden

Laat uw proof of concept-omgeving automatisch invullen. Zie Scenario: eerste inhoud voor een Rainpole proof of concept-implementatie aanvragen.