vRealize Automation installeren en configureren voor het Rainpole-scenario bevat instructies voor het installeren en configureren van vRealize Automation voor een fictief bedrijf met de naam Rainpole.

In het Rainpole-scenario installeert een vSphere-beheerder een minimale implementatie van vRealize Automation in een vSphere-omgeving. Na de installatie meldt de beheerder zich aan bij de vRealize Automation-console en vraagt een catalogusitem aan waarmee de Rainpole-omgeving wordt geconfigureerd om vSphere-machines in te richten en te beheren voor een proof of concept van een implementatie.

Nadat de vSphere-beheerder zich vertrouwd heeft gemaakt met de proof of concept van de Rainpole-omgeving, configureert de beheerder vRealize Automation als een ontwikkelomgeving. De beheerder bereidt Rainpole voor, zodat een groep architecten blueprints kunnen samenstellen en testen voor het importeren in een productieomgeving.

Doelgroep

Deze informatie is bedoeld voor vSphere-beheerders die een minimale implementatie van vRealize Automation willen installeren voor gebruik als een proof of concept of een ontwikkelomgeving.

Woordenlijst VMware Technical Publications

VMware Technical Publications biedt een woordenlijst met de termen die u mogelijk nog niet kent. Ga naar http://www.vmware.com/support/pubs voor een definitie van de termen die in de technische documentatie van VMware worden gebruikt.