U kunt endpoints maken om vRealize Automation de toestemming te geven om te communiceren met de vSphere-omgeving en computerbronnen te ontdekken, gegevens te verzamelen en machines in te richten. U kunt desgewenst NSX-instellingen associëren met het vSphere-endpoint door associatie met een NSX-endpoint.

Als u een upgrade hebt uitgevoerd of bent gemigreerd van een vSphere-endpoint dat gebruikmaakte van een NSX Manager, wordt er een nieuw NSX-endpoint gemaakt dat een associatie bevat tussen het vSphere-endpoint waarvoor een upgrade is uitgevoerd en een nieuw NSX-endpoint.

Als uwvSphere-omgeving is geïntegreerd met NSX, raadpleegt u Een NSX-endpoint maken en associëren met een vSphere-endpoint.

Zie Overwegingen bij het gebruik van Testverbinding voor meer informatie over het valideren van de verbinding en het certificaatvertrouwen.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij vRealize Automation als een IaaS-beheerder.

 • U moet een vSphere-proxyagent installeren om uw vSphere-endpoint te beheren en u moet exact dezelfde naam gebruiken voor uw endpoint en agent. Raadpleeg voor meer informatie over het installeren van de agent De proxy-agent installeren en configureren voor vSphere.

 • Als u een vSphere-endpoint wilt gebruiken voor het implementeren van VM's van OVF-sjablonen, controleert u of uw verificatiegegevens de vSphere-bevoegdheid VApp.Import omvatten voor het gekoppelde vCenter-endpoint.

  Met de bevoegdheid VApp.Import kunt u een vSphere-machine implementeren met behulp van instellingen die worden geïmporteerd uit een OVF. Meer informatie over deze vSphere-bevoegdheid vindt u in de vSphere SDK-documentatie.

  Als het OVF wordt gehost op een website, raadpleegt u Een proxyendpoint maken voor de website van de OVF-host.

 • De vSphere-agent configureren.
 • Als u aanvullende NSX-netwerk- en -beveiligingsinstellingen wilt configureren voor het vSphere-endpoint, maakt u een NSX-endpoint. U kunt een associatie maken met een NSX-endpoint op het moment dat u een vSphere-endpoint maakt. Zie Een NSX-endpoint maken en associëren met een vSphere-endpoint.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Endpoints.
 2. Selecteer Nieuw > Virtual > vSphere.
 3. Geef een naam op in het tekstvak Naam.
  De naam moet overeenkomen met de endpointnaam die tijdens de installatie is opgegeven voor de vSphere-proxyagent. Als dit niet het geval is, mislukt de gegevensverzameling.
 4. (Optioneel) Geef een beschrijving op in het tekstvak Beschrijving.
 5. Typ de URL voor de vCenter Server-instantie in het tekstvak Adres.
  De URL moet van het type https://hostname/sdk of https://IP_address/sdk zijn.
  Bijvoorbeeld https://vsphereA/sdk.
 6. Voer uw vSphere-gebruikersnaam en -wachtwoord op beheerdersniveau in of gebruik uw geïntegreerde vSphere-verificatiegegevens.

  Geef de verificatiegegevens op waarmee toestemming wordt verkregen om aangepaste kenmerken te wijzigen.

  De indeling van de gebruikersnaam is domein\gebruikersnaam.

  Selecteer Geïntegreerde verificatiegegevens gebruiken om de serviceaccounts van de vSphere-proxyagent te gebruiken om verbinding te maken met de vCenter Server.

  Als u ervoor kiest om uw geïntegreerde vSphere-verificatiegegevens in te voeren, hoeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

 7. (Optioneel) Klik op Eigenschappen en voeg opgegeven aangepaste eigenschappen, eigenschapsgroepen of uw eigen eigenschapsdefinities voor het endpoint toe.
 8. (Optioneel) Klik op Associaties en maak een associatie met een bestaand NSX-endpoint om NSX-netwerkinstellingen en -beveiligingsinstellingen voor het endpoint te configureren.

  U moet ten minste één NSX-endpoint hebben om een associatie te maken.

 9. (Optioneel) Klik op Testverbinding om de verificatiegegevens, het endpointadres van de host en het certificaatvertrouwen te valideren. De actie controleert ook of de beheerservice en -agent actief zijn zodat gegevens voor het endpoint kunnen worden verzameld. De actie OK test op dezelfde voorwaarden.
  De actie Testverbinding retourneert informatie over een van de volgende voorwaarden:
  • Certificaatfout

   Als het certificaat niet wordt gevonden, vertrouwd of is verlopen, wordt u gevraagd een vingerafdruk van het certificaat te accepteren. Als u de vingerafdruk niet accepteert, kunt u het endpoint wel opslaan maar mislukt de inrichting van de machine mogelijk.

  • Agentfout

   De gekoppelde vSphere-agent is niet gevonden. Voor een succesvolle test moet de agent actief zijn.

  • Hostfout

   Het opgegeven endpointadres is niet bereikbaar of de gekoppelde beheerservice is niet actief. Voor een succesvolle test moet de managerservice actief zijn.

  • Verificatiegegevensfout

   De opgegeven combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord is ongeldig voor het endpoint op het opgegeven adres.

  • Timeout

   De testactie kan niet worden voltooid in de toegestane tijdsperiode van twee minuten.

  Als de actie Testverbinding mislukt, kunt u het endpoint wel opslaan maar mislukt de inrichting van de machine mogelijk.

  Als er een probleem is met een vertrouwd certificaat, bijvoorbeeld als het certificaat is verlopen, wordt u gevraagd een vingerafdruk van het certificaat te accepteren.

 10. Klik op OK om het endpoint op te slaan.

  De actie OK test op dezelfde voorwaarden als de actie Testverbinding. Als een van de vorige voorwaarden wordt gevonden, wordt een bericht geretourneerd. Als er kan worden opgeslagen, wordt de fout weergegeven op het scherm zodat u die kunt controleren.

resultaten

vRealize Automation verzamelt gegevens van uw endpoint en ontdekt uw rekenbronnen.

Opmerking: Wijzig de naam van vSphere-datacenters niet na de eerste gegevensverzameling, anders kan de inrichting mislukken.

Volgende stappen

Voeg de computerbronnen van uw endpoint toe aan een materiaalgroep. Zie Een materiaalgroep maken.