In bronrapporten worden gegevens weergegeven over machines en bronnen die worden gebruikt en teruggewonnen per gebruiker, computerbron en groep.

Naam Beschrijving
Mijn Postvak IN Geeft een lijst weer met de meest recent geopende taken in uw Postvak IN. Klik op een rij om de detailpagina van een taak weer te geven. Klik op Meer om de volledige lijst met taken in uw Postvak IN weer te geven.
Mijn open aanvragen Geeft een lijst weer met de meest recent geopende catalogusaanvragen. Klik op een rij om de detailpagina van een aanvraag weer te geven. Klik op Meer om de volledige lijst met aanvragen weer te geven.
Mijn recente aanvragen Geeft een lijst weer met de meest recente catalogusaanvragen, ongeacht de status. Klik op een rij om de detailpagina van een aanvraag weer te geven. Klik op Meer om de volledige lijst met aanvragen weer te geven.
Mijn items Geeft een lijst weer met de meest recent ingerichte items. Klik op een rij om de detailpagina van een item weer te geven. Klik op Meer om de volledige lijst met items weer te geven.
Mijn groepsaanvragen Geeft een lijst weer met de meest recente catalogusaanvragen voor gebruikers in groepen die u beheert. Klik op een rij om de detailpagina van een aanvraag weer te geven. Klik op Meer om de volledige lijst met aanvragen weer te geven.
Mijn groepsitems Geeft een lijst weer met de meest recent ingerichte items voor gebruikers in groepen die u beheert. Klik op een rij om de detailpagina van een item weer te geven. Klik op Meer om de volledige lijst met items weer te geven.
Nieuw en noemenswaardig Markeert catalogusitems die onlangs in de catalogus beschikbaar zijn gemaakt.
Agenda met gebeurtenissen Geeft een agendaweergave weer met belangrijke gebeurtenissen voor catalogusitems waarvan u eigenaar bent, zoals wanneer leases verlopen of machines worden vernietigd.
Toewijzingen van bronnen voor bedrijfsgroepen Geeft de brontoewijzing weer voor bedrijfsgroepen in een tenant. Als u tenantbeheerder bent, geeft de portlet de toewijzingen van bronnen weer voor alle bedrijfsgroepen van de tenant. Als u bedrijfsgroepbeheerder bent, geeft de portlet de toewijzingen van bronnen weer voor uw bedrijfsgroepen.
Gebruik van IaaS-capaciteit per blueprint Toont het aantal ingerichte machines per blueprint en de totale hoeveelheid bronnen die deze machines hebben gebruikt.
Gebruik van IaaS-capaciteit per groep Geeft het aantal machines weer waarvan gebruikers in elke bedrijfsgroep eigenaar zijn en de totale hoeveelheid bronnen die deze machines gebruiken.
Gebruik van IaaS-capaciteit per eigenaar Geeft het aantal machines weer waarvan elke gebruiker eigenaar is en de totale hoeveelheid bronnen die deze machines gebruiken.
Gebruik van IaaS-capaciteit per computerbron Geeft het aantal machines weer die op elke computerbron zijn ingericht en de totale hoeveelheid bronnen die deze machines gebruiken.
Mijn reizen Geeft een voorbeeld van een consumentenrapport weer.