Met behulp van uw privileges als IaaS-architect kunt u een basisblueprint publiceren om vSphere CentOS-machines te klonen.


U bent nu bij stap drie van drie in de werkstroom voor het configureren van een ontwikkelingsomgeving voor vRealize Automation voor Rainpole. Het ontwerpen van services op aanvraag is de laatste stap, maar dit is een proces dat uit meerdere stappen bestaat, die u steeds moet herhalen telkens als u een nieuwe service ontwerpt.

Nadat u uw blueprint hebt gepubliceerd, kunnen andere architecten deze hergebruiken als onderdeel in nieuwe blueprints. Niemand kan uw blueprint bekijken of aanvragen in de catalogus totdat u gebruikmaakt van uw privileges als tenantbeheerder om de blueprint beschikbaar te maken voor aanvragen.

Voorwaarden