Als vSphere-beheerder installeert u de beheeragent op uw Windows IaaS-server aan de hand van de informatie op de pagina Installatievereisten van de installatiewizard voor vRealize Automation. U downloadt het installatieprogramma voor de beheeragent van de vRealize Automation-toepassing, installeert de beheeragent op de Windows-host en laadt het sitecertificaat van de vRealize Automation-toepassing.

Procedure

 1. Sluit de installatiewizard niet af en zoek de vingerafdruk bij het SSL-certificaat op uw vRealize Automation-toepassing.
  1. Meld u aan bij uw vRealize Automation-toepassing, vra01svr01.rainpole.local, met behulp van SSH.
  2. Bekijk de vingerafdruk bij het SSL-certificaat.
   openssl x509 -in /opt/vmware/etc/lighttpd/server.pem -fingerprint -noout -sha1
   De informatie over het certificaat wordt getoond, bijvoorbeeld:

   SHA1 Fingerprint=CC:6C:AA:BF:3A:93:84:55:71:D7:21:FC:F1:FE:B1:4D:EF:AC:07:AB

  3. Kopieer de vingerafdruk of houd de opdrachtprompt open ter referentie.
 2. Klik op de pagina Installatievereisten van de Installatiewizard op de koppeling naar het installatieprogramma voor de management agent, vCAC-IaaSManagementAgent-Setup.msi om de agent te downloaden van https://vra01svr01.rainpole.local:5480/installer/download/vCAC-IaaSManagementAgent-Setup.msi.
 3. Accepteer niet-ondertekende certificaten.
 4. Voer het installatieprogramma van de management agent uit.
 5. Klik op Volgende op de welkomstpagina om de wizard te starten.
 6. Accepteer de licentieovereenkomst en klik op Volgende.
 7. Accepteer de standaardlocatie, C:\Program Files\VMware\vCAC\Management Agent\.
 8. Klik op Volgende.
 9. Voer de gegevens van de beheersiteservice in.
  Beheersiteservice-informatie voor het installeren van een management agent
  Optie Invoer
  Adres van de vRA-toepassing https://vra01svr01.rainpole.local:5480
  Hoofdgebruikersnaam root
  Wachtwoord VMware1!
  Servercertificaat van de beheersite

  Klik op Laden om de SHA1-vingerafdrukgegevens te vullen met de vingerafdruk van het SSL-certificaat van uw vRealize Automation-toepassing.

  Bevestig dat de geladen vingerafdruk overeenkomt met de vingerafdruk van het SSL-certificaat van de machine van uw vRealize Automation-toepassing. Als de vingerafdrukken niet overeenkomen, moet u bevestigen dat u het adres van de vRealize Automation-toepassing goed hebt ingevoerd.

 10. Klik op Volgende.
 11. Geef de verificatiegegevens van de beheerder van de Windows IaaS-server, vra01iaas.rainpole.local, op.
 12. Klik op Volgende.
 13. Klik op Installeren.
 14. Klik op Voltooien wanneer de installatie voltooid is.

resultaten

Windows-hosts waarop de management agents goed zijn geïnstalleerd, worden op de pagina Installatievereisten van de installatiewizard weergegeven.

Volgende stappen

Voer de Prerequisite Checker uit om te bevestigen dat de Windows IaaS-server aan alle vereisten voldoet om vRealize Automation te kunnen uitvoeren.