Met behulp van uw privileges als IaaS-architect kunt u uw blueprint zodanig configureren dat u machines kunt klonen vanuit de CentOS-sjabloon die u hebt gemaakt in vSphere.

U configureert uw machineonderdeel om de kloonactie uit te voeren en selecteert de sjabloon die u hebt gemaakt als het object waarvan moet worden gekloond. U geeft de aanpassingsspecificatie die u hebt gemaakt, op om conflicten te voorkomen die zouden kunnen optreden bij de implementatie van meerdere virtual machines met identieke instellingen.

Procedure

 1. Klik op het tabblad Versie-informatie.
 2. Selecteer of machines die vanaf deze blueprint zijn ingericht, worden geclassificeerd als Desktop of Server in het vervolgkeuzemenu Blueprinttype.
  Deze informatie is alleen voor administratieve doeleinden en licentiedoeleinden.
 3. Selecteer Klonen in het vervolgkeuzemenu Actie.
 4. Selecteer CloneWorkflow in het vervolgkeuzemenu Inrichtingswerkstroom.
 5. Klik op het pictogram Bladeren naast het tekstvak Klonen van.
 6. Selecteer Rainpole_centos_63_x86 om machines te klonen vanuit de sjabloon die u hebt gemaakt in vSphere.
 7. Klik op OK.
 8. Geef Linux op in het tekstvak Specificatie aanpassing om de aanpassingsspecificatie te gebruiken die u hebt gemaakt in vSphere.
  Opmerking: Deze waarde is hoofdlettergevoelig.

Volgende stappen

U configureert de CPU, het geheugen en opslaginstellingen voor machines die zijn ingericht met behulp van uw blueprint.