Maak, gebruikmakend van uw privileges als software- en IaaS-architect, een blueprint om een vSphere CentOS-machine af te leveren waarop MySQL is geïnstalleerd. U bereidt een ingerichte CentOS-machine als basis voor en maakt een nieuwe blueprint voor de machine die Software ondersteunt. U bouwt een Software-onderdeel om MySQL te installeren op Linux-machines en levert de blueprint voor de machine en het MySQL-onderdeel als een nieuwe blueprint. U test uw werk door de MySQL-machine in te richten.


U bevindt zich bij stap drie van drie in de configuratiewerkstroom voor het maken van een vRealize Automation-ontwikkelingsomgeving voor Rainpole. Het ontwerpen van services op aanvraag is de laatste stap, maar dit is een proces dat uit meerdere stappen bestaat, die u steeds moet herhalen telkens als u een nieuwe service ontwerpt.