Met gebruikmaking van uw privileges als IaaS-architect sleept u een vSphere-machineonderdeel naar het ontwerpcanvas en configureert u de algemene details voor machines die zijn ingericht met behulp van uw blueprint.

Alleen IaaS-architecten mogen machineonderdelen configureren. Toepassingsarchitecten en Software-architecten mogen alleen machineonderdelen gebruiken door de gepubliceerde machineblueprints die u maakt, te hergebruiken.

Procedure

  1. Klik op de categorie Machinetypen in het linker navigatievenster.
    De typen machineonderdelen worden weergegeven in het onderste deelvenster.
  2. Sleep een vSphere-machineonderdeel naar het canvas.
  3. Voer 'Golden standard' CentOS-machine in het tekstvak Beschrijving in.
  4. Selecteer Standaardinstelling van groep gebruiken in het vervolgkeuzemenu Machinevoorvoegsel.
    Als u van plan bent deze blueprints in uw andere omgevingen te importeren, selecteert u de groepsstandaard in plaats van het specifieke Rainpole-voorvoegsel om te voorkomen dat u uw blueprint configureert voor een machinevoorvoegsel dat wellicht niet beschikbaar is.

Volgende stappen

U configureert het machineonderdeel om machines te klonen van de CentOS-sjabloon die u hebt gemaakt.