Geef, gebruikmakend van uw privileges als tenantbeheerder, uw Rainpole-architecten rechten op alle acties en items die behoren bij de Rainpole-service.

Door uw Rainpole-architecten rechten te geven voor alle acties en items in de service, kunt u het voor hen gemakkelijker maken om nieuwe catalogusitems toe te voegen aan de service om deze te testen. In een productieomgeving zou u anders omgaan met rechten en een striktere vorm van toezicht configureren. In dat geval wilt u mogelijk beheren welke catalogusitems iedere gebruiker kan aanvragen en welke acties zij kunnen uitvoeren op de specifieke catalogusitems waarvan ze eigenaar zijn.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Catalogusbeheer > Rechten.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Configureer de details.
  1. Voer de naam Recht van Rainpole-architect in.
  2. Selecteer Actief in het vervolgkeuzemenu Status.
  3. Selecteer uw Rainpole-bedrijfsgroep in het vervolgkeuzemenu Bedrijfsgroep.
  4. Voeg uw Rainpole-architecten toe met behulp van het zoekvak Gebruikers en groepen.
  5. Klik op Volgende.
 4. Geef rechten aan de Rainpole-catalogusservice.
  1. Klik op het pictogram Services toevoegen (Toevoegen) naast de titel Services waarvoor rechten zijn verleend.
  2. Selecteer Rainpole-service.
  3. Klik op OK.
  Alle gebruikers die u in de rechten hebt opgenomen, beschikken nu over rechten voor alle catalogusitems in de Rainpole-service.
 5. Verleen rechten voor alle gebruikersacties.
  1. Klik op het pictogram Acties toevoegen (Toevoegen) naast de titel Acties waarvoor rechten zijn verleend.
  2. Schakel het selectievakje in de kolomkop in om rechten te verlenen voor alle rechten.
  3. Schakel het selectievakje Acties zijn alleen van toepassing op items in dit recht in, zodat u deze gebruikers later beter kunt beheren in andere catalogusservices.
  4. Klik op OK.
  Uw architecten hebben rechten om alle van toepassing zijnde acties uit te voeren op catalogusitems die zij vanaf uw Rainpole-service inrichten. Zij hebben geen rechten om deze acties uit te voeren op items die ze vanaf een andere service hebben ingericht of die ze hebben ingericht via een ander recht.
 6. Klik op Voltooien.

resultaten

Alle architecten kunnen nu de blueprint voor vSphere CentOS-machine zien en aanvragen, evenals alle nieuwe catalogusitems die aan hun service worden toegevoegd.

Volgende stappen

Met de lokale testgebruikersaccount die u hebt ingesteld, kunt u de inrichting van het vSphere CentOS-catalogusitem aanvragen om de blueprint en uw catalogusconfiguratie te testen. Zie Scenario: uw virtual machine voor Rainpole testen.