Als beheerder van vSphere wilt u waarschijnlijk VMware Tools gebruiken om de klokken op Windows-servers te synchroniseren met de ESX/ESXi-host. Door tijdsynchronisatie kunt u ervan verzekerd zijn dat de installatie van vRealize Automation succesvol verloopt.

Procedure

 1. Open een opdrachtprompt op de machine vra01iaas.rainpole.local.
 2. Ga naar de VMware Tools-directory.
        cd C:\Program Files\VMware\VMware Tools
       
 3. Geef de status van timesync weer.
        VMwareToolboxCmd.exe timesync status
       
 4. Voer de opdracht in om timesync in te schakelen.
        VMwareToolboxCmd.exe timesync enable
       

resultaten

De Windows IaaS-server vra01iaas.rainpole.local is klaar om de vRealize Automation IaaS-onderdelen te hosten.

Volgende stappen

Implementeer uw vRealize Automation-toepassing.