Als vSphere-beheerder wilt u gegevens verzamelen over uw omgeving en de waarden vastleggen in een werkblad, zodat u snel toegang hebt tot de vereiste informatie, het installatie- en configuratieproces kunt versnellen en over een archief beschikt met belangrijke instellingen waarnaar u later kunt verwijzen.

Procedure

 1. Maak een werkblad en leg de algemene informatie over uw omgeving vast waarnaar u later kunt verwijzen tijdens het installatie- en configuratieproces.
  Variabele Uw omgevingswaarde Voorbeeldwaarde Opmerkingen
  IP-adres van uw Active Directory-domein 198.15.100.50
  Basis-DN cn=users,dc=rainpole,dc=local

  DN (Distinguished Name) van het beginpunt voor zoekopdrachten in de directoryserver.

  Bindings-DN cn=config_admin infra,cn=users,dc=rainpole,dc=local

  Volledige DN (Distinguished Name), inclusief de CN (Common Name) van een gebruikersaccount op Active Directory die over rechten beschikt om naar gebruikers te zoeken.

  Wachtwoord van de bindings-DN VMware1!

  Wachtwoord voor de account op Active Directory die over rechten beschikt om naar gebruikers te zoeken.

  Host van endpoint vsphereA.rainpole.local FQDN van de machine waarop u uw vCenter Server hebt geïnstalleerd. Wordt gebruikt om een vRealize Automation-endpoint te maken voor het beheer van uw vSphere-omgeving.
  DNS-adres 198.15.100.61
  Standaardgatewayadres 198.15.100.60
  Statische IP-adressen
  Bedrijfslogo voor huisstijl Voorbeeld van logo voor huisstijl
  Hexadecimale kleur voor achtergrondkleur van uw bedrijf 20c576
  Hexadecimale kleur voor tekst van uw bedrijf FFFFFF
 2. Maak een werkblad om de informatie over uw omgeving vast te leggen terwijl u de stappen voltooit ter voorbereiding van de installatie.
  Variabele Uw omgevingswaarde Voorbeeldwaarde Opmerkingen
  vSphere-gebruikersnaam administrator@vsphere.local Moet voldoen aan de minimumvereisten voor vRealize Automation om uw vSphere-omgeving te beheren.
  vSphere-wachtwoord VMware1!
  vRealize Automation-toepassingsnaam (FQDN) vra01svr01.rainpole.local
  Gebruikersnaam root root
  Wachtwoord VMware1! U configureert het wachtwoord wanneer u de vRealize Automation-toepassing implementeert.
  Hostnaam voor IaaS Server vra01iaas.rainpole.local
  Gebruikersnaam administrator@rainpole.com Verificatiegegevens van een beheerder van de IaaS Windows-server
  Wachtwoord VMware1!
  Standaardgatewayadres 198.15.100.60
  DNS-adres 198.15.100.61
 3. Maak een werkblad om gegevens vast te leggen over uw omgeving terwijl u vRealize Automation installeert.
  Variabele Uw omgevingswaarde Voorbeeldwaarde Opmerkingen
  Vingerafdruk van SSL-certificaat van de vRealize Automation-toepassing 35df1ce06a19b693e7a109b607cfe05c683a0c1b
  Systeembeheerder voor de standaardtenant beheerder beheerder administrator@vsphere.local

  Geeft toegang tot de standaardtenant vsphere.local.

  Wachtwoord VMware1!
  Wachtwoordzin voor beveiliging van database VMware1!
  Databasenaam vra
  Endpointnaam voor vSphere-agent Rainpole vCenter U moet dezelfde naam voor het endpoint gebruiken wanneer u het vSphere-endpoint configureert in de vRealize Automation-console.
  Gebruikersnaam van configuratiebeheerder voor het maken van initiële inhoud configuratiebeheerder configuratiebeheerder configurationadmin@vsphere.local

  Geeft toegang tot de standaardtenant vSphere.local en de mogelijkheid om catalogusitems aan te vragen waarmee snel een omgeving voor een proof of concept kan worden gemaakt.

  Wachtwoord VMware1!
 4. Maak een werkblad om gegevens vast te leggen over uw vSphere-sjabloon en aanpassingsobjecten terwijl u de bronnen voor vSphere voorbereidt voor de inrichting.
  Variabele Uw omgevingswaarde Voorbeeldwaarde
  Sjabloon Rainpole_centos_63_x86
  Aanpassingsobject Linux
  vSphere-cluster waarop zich een sjabloon bevindt Cluster A
 5. Maak een werkblad om de informatie over uw omgeving vast te leggen terwijl u de standaardtenant configureert.
  Variabele Uw omgevingswaarde Voorbeeldwaarde
  Lokale gebruiker met de privileges voor tenantbeheerders Tenantbeheerder voor Rainpole
  Wachtwoord VMware1!
  Lokale gebruiker voor het testen van blueprints test_user
  Wachtwoord VMware1!
  Aangepaste groepsnaam Rainpole-architecten

Volgende stappen

Als deel van het preparatieproces maakt of identificeert u vSphere-verificatiegegevens die voldoen aan de minimumvereisten voor vRealize Automation om uw omgeving te beheren.