Als de vSphere-beheerder navigeert u naar de beheerconsole van uw vRealize Automation-toepassing en start u de installatiewizard voor een minimale implementatie.

Opmerking: U kunt de installatiewizard niet gebruiken nadat u handmatige installatiestappen hebt uitgevoerd. Annuleer de installatiewizard niet tijdens de configuratie. Als u de wizard sluit, moet u zich afmelden bij de toepassing en u weer aanmelden om de installatiewizard opnieuw te starten. De wizardpagina wordt geopend op de laatste pagina die u hebt geconfigureerd.

Procedure

  1. Voer https://vra01svr01.rainpole.local:5480 in om de vRealize Automation-beheerconsole te openen.
  2. Accepteer niet-ondertekende certificaten.
  3. Voer de gebruikersnaam root en het wachtwoord VMware1! in.
    De installatiewizard wordt geopend.
  4. Klik op Volgende.
  5. Accepteer de licentieovereenkomst en klik op Volgende.
  6. Accepteer het standaardinstallatietype Minimale implementatie.
  7. Controleer of de optie Infrastructuur als een service installeren is geselecteerd en klik op Volgende.
  8. Klik op Volgende.

Volgende stappen

Installeer de beheeragent op uw Windows IaaS-server aan de hand van de informatie op de pagina Installatievereisten van de installatiewizard voor vRealize Automation.