Het bestand /usr/local/horizon/conf/domain_krb.properties geeft aan welke domeincontrollers worden gebruikt voor directory's waarbij de locatie van services via DNS kan worden opgezocht. U kunt het bestand desgewenst bewerken om de lijst met domeincontrollers voor een domein te wijzigen of om domeinvermeldingen toe te voegen of te verwijderen. Uw wijzigingen worden niet overschreven.

Het bestand wordt in eerste instantie door de connector gemaakt en automatisch ingevuld. In sommige gevallen moet u het handmatig bijwerken.

 • Als de standaard gekozen domeincontrollers niet optimaal zijn voor uw configuratie, kunt u het bestand bewerken om aan te geven welke domeincontrollers u wilt gebruiken.
 • Als u een directory verwijdert, dient u tevens de bijbehorende domeinvermelding uit het bestand te verwijderen.
 • Wanneer een of meer domeincontrollers in het bestand niet te bereiken zijn, verwijdert u deze uit het bestand.

Zie ook Domeincontrollers selecteren.

Procedure

 1. Meld u als hoofdgebruiker aan bij de virtual machine van de Directories Management.
  Opmerking: Als u een aanvullende connector voor de directory gebruikt, meldt u zich aan bij de virtual machine van de connector.
 2. Stel de directory's in op /usr/local/horizon/conf.
 3. Bewerk het bestand domain_krb.properties om de lijst met hostwaarden voor het domein uit te breiden of te bewerken.
  Gebruik de volgende notatie:

  domein=host:poort,host2:poort,host3:poort

  Bijvoorbeeld: .
  example.com=examplehost1.example.com:389,examplehost2.example.com:389

  Geef de domeincontrollers op volgorde van prioriteit weer. De eerste domeincontroller in de lijst zal door de connector worden gebruikt om verbinding met Active Directory te maken. Als deze niet bereikbaar is, wordt de tweede controller in de lijst geprobeerd enzovoort.

  Belangrijk: De domeinnamen mogen geen hoofdletters bevatten.
 4. Gebruik de volgende opdracht om de eigenaar van het bestand domain_krb.properties te wijzigen in horizon en het als www te groeperen:
  chown horizon:www /usr/local/horizon/conf/domain_krb.properties
 5. Start de service opnieuw op.
  service horizon-workspace restart