Voeg, gebruikmakend van uw privileges als tenantbeheerder, uw nieuwe blueprint toe aan de Rainpole-catalogusservice, zodat u uw werk kunt controleren.

Procedure

  1. Selecteer Beheer > Catalogusbeheer > Services.
  2. Selecteer de rij van de Rainpole-catalogusservice in de lijst met Services en klik op Catalogusitems beheren.
  3. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
  4. Selecteer CentOS met MySQL.
    Alleen gepubliceerde blueprints en onderdelen die nog niet aan een service gekoppeld zijn, worden in de lijst weergegeven. Als u de blueprint niet ziet, controleert u of deze gepubliceerd is of mogelijk in een andere service is opgenomen.
  5. Klik op OK.
  6. Klik op Sluiten.

resultaten

Uw catalogusitem CentOS met MySQL kan door u worden aangevraagd. U hoeft geen rechten toe te kennen voor het nieuwe catalogusitem, omdat u rechten hebt toegekend aan de Rainpole-service voor de volledige Rainpole-bedrijfsgroep.

Volgende stappen

Plaats een aanvraag voor het catalogusitem CentOS met MySQL om uw werk te controleren.