Met het lokale testgebruikersaccount dat u hebt gemaakt, vraagt u de inrichting van uw vSphere CentOS-machine aan. U meldt u aan bij de ingerichte machine en u controleert of deze naar verwachting werkt.


U bent nu bij stap drie van drie in de werkstroom voor het configureren van een ontwikkelingsomgeving voor vRealize Automation voor Rainpole. Het ontwerpen van services op aanvraag is de laatste stap, maar dit is een proces dat uit meerdere stappen bestaat, die u steeds moet herhalen telkens als u een nieuwe service ontwerpt.

Voorwaarden