Met behulp van uw privileges als tenantbeheerder maakt u een aangepaste groep voor leden van uw IT-organisatie die toegang met zeer veel privileges tot vRealize Automation nodig hebben. U wijst rollen toe aan deze aangepaste groep terwijl u vRealize Automation configureert.

Als u dit hoge toegangsniveau wilt uitschakelen voor gebruikers, kunt u het lidmaatschap van de groep wijzigen in plaats van op meerdere locaties de instellingen voor elke gebruiker te bewerken.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Gebruikers en groepen > Aangepaste groepen.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Geef de naam van de Rainpole-architecten op in het tekstvak Naam.
 4. Selecteer rollen in de lijst Voeg rollen toe aan deze groep.
  U kunt geen IaaS-beheerder, materiaalbeheerder, bedrijfsgroepbeheerder of rollen van zakelijke gebruikers toewijzen op deze pagina. U wijst deze rollen toe terwijl u vRealize Automation configureert.
  Optie Beschrijving
  Tenantbeheerder Is verantwoordelijk voor het beheer van gebruikers en groepen, merkvermelding en meldingen voor tenants, en diverse soorten bedrijfsbeleid zoals goedkeuringen en rechten. Ook volgen zij het gebruik door alle gebruikers binnen de tenant en initiëren zij aanvragen voor de terugwinning van virtual machines.
  Infrastructuurarchitect (IaaS) Machineblueprints en toepassingsblueprints maken en beheren.
  XaaS-architect Voor gebruikers met Advanced- en Enterprise-licenties, maken en beheren van XaaS-blueprints.
  Software-architect Voor gebruikers met Enterprise-licenties, maken en beheren van softwareonderdelen en toepassingsblueprints.
 5. Klik op Volgende.
 6. Zoek naar gebruikers van een zakelijke active directory en selecteer gebruikers om aan uw aangepaste groep toe te voegen.
  U wijst uzelf en iedereen die een zeer hoog toegangsniveau tot uw vRealize Automation-ontwikkelingsomgeving nodig heeft toe aan deze groep.
 7. Klik op Voltooien.

resultaten

U hebt uw aangepaste groep rechten verleend om de standaardtenant te beheren, blueprints te maken en de servicecatalogus te beheren. Terwijl u vRealize Automation configureert, wijst u toestemmingen en rollen toe aan uw aangepaste groep.

Volgende stappen

Wijs de rol van IaaS-beheerder toe aan uw groep.