Als vSphere-beheerder maakt u voordat u de installatie start eerst momentopnamen van al uw virtual machines. Als de installatie mislukt, kunt u de momentopnamen gebruiken om terug te keren naar de laatste goede configuratie en vervolgens de installatie opnieuw proberen uit te voeren.

Opmerking: Voorkom dat u de installatiewizard afsluit of de installatie annuleert.

Procedure

  1. Meld u zonder de installatiewizard af te sluiten aan bij de vSphere Client.
  2. Zoek de vra01svr01.rainpole.local-server in de vSphere Client-inventaris.
  3. Klik met de rechtermuisknop op de server in de inventaris en selecteer Momentopname maken.
  4. Voer vra-install-snapshot in als naam voor de momentopname.
  5. Schakel het selectievakje Momentopname maken van geheugen van virtual machine in om het geheugen van de server vast te leggen. Klik vervolgens op OK.
    Als de installatie mislukt, kunt u naar deze momentopname terugkeren.
  6. Herhaal deze procedure om een momentopname van de Windows IaaS-server, vra01iaas01.rainpole.local, te maken.

Volgende stappen

Start de installatie.