Maak met behulp van uw privileges als softwarearchitect een MySQL Software-onderdeel om MySQL te installeren op vSphere CentOS-machines. Wanneer u het MySQL Software-onderdeel ontwerpt voor een virtual machine met CentOS, configureert u de installatie-, configuratie- en startparameters en de scripts voor het Linux-besturingssysteem.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Ontwerpen > Softwareonderdelen.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Voer MySQL voor Linux virtual machines in het tekstvak Naam in.
 4. Controleer of de id wordt gevuld op basis van de opgegeven naam.
  Bijvoorbeeld: Software.MySQLforLinuxVirtualMachines
 5. Voer MySQL-installatie en -configuratie in het tekstvak Beschrijving in.
 6. Selecteer Machine in het vervolgkeuzemenu Container.
  Omdat u MySQL alleen rechtstreeks op een machine wilt laten installeren, beperkt u de mogelijkheden van architecten om het MySQL- Softwareonderdeel boven op andere Softwareonderdelen te plaatsen.
 7. Klik op Volgende.
 8. Klik op Nieuw en voeg de volgende eigenschappen toe aan het installatiescript en configureer deze.
  Klik op OK om elke eigenschap op te slaan.
  Architecten kunnen de Softwareeigenschappen zo configureren dat deze in het aanvraagformulier aan gebruikers worden getoond. Architecten kunnen de optie Weergeven in aanvraag gebruiken om te vereisen of aan te vragen dat gebruikers waarden invullen voor eigenschappen die u als overschrijfbaar aanduidt.
  Naam Beschrijving Type Waarde Versleuteld Overschrijven toestaan Vereist Berekend
  db_root_username Gebruikersnaam van de databaseroot String root Nee Ja Ja Nee
  JAVA_HOME De directory waarin JRE 1.8 of hoger wordt geïnstalleerd String /opt/vmware-jre Nee Ja Ja Nee
  global_ftp_proxy De URL van de FTP-proxy (indien aanwezig). Niet vereist. String Nee Ja Nee Nee
  db_port MySQL-databasepoort String Nee Ja Ja Nee
  db_root_password Wachtwoord van de databaseroot String wachtwoord Ja Ja Ja Nee
  global_http_proxy De URL van de HTTP-proxy (indien aanwezig). Niet vereist. String Nee Ja Nee Nee
  global_https_proxy De URL van de HTTPS-proxy (indien aanwezig). Niet vereist. String Nee Ja Nee Nee
  max_allowed_packet_size De maximaal toegestane pakketgrootte voor de server Geheel getal 1024 Nee Ja Nee Nee
 9. Klik op Volgende.
 10. Configureer de actie Installeren.
  1. Selecteer Bash in het vervolgkeuzemenu Scripttype.
  2. Klik op Klik hier om te bewerken.
  3. Plak het volgende script.
   #!/bin/bash
   
   #Setting proxies
   export ftp_proxy=${ftp_proxy:-$global_ftp_proxy}
   echo "Setting ftp_proxy to $ftp_proxy"
   
   export http_proxy=${http_proxy:-$global_http_proxy}
   echo "Setting http_proxy to $http_proxy"
   
   export https_proxy=${https_proxy:-$global_https_proxy}
   echo "Setting https_proxy to $https_proxy"
   
   #
   # Determine operating system and version 
   #
   export OS=
   export OS_VERSION=
   
   if [ -f /etc/redhat-release ]; then
     # For CentOS the result will be 'CentOS'
     # For RHEL the result will be 'Red'
     OS=$(cat /etc/redhat-release | awk {'print $1'})
   
     if [ -n $OS ] && [ $OS = 'CentOS' ]; then
       OS_VERSION=$(cat /etc/redhat-release | awk '{print $3}')
     else
       # RHEL
       OS_VERSION=$(cat /etc/redhat-release | awk '{print $7}')
     fi
   
   elif [ -f /etc/SuSE-release ]; then
     OS=SuSE
   
     MAJOR_VERSION=$(cat /etc/SuSE-release | grep VERSION | awk '{print $3}')
     PATCHLEVEL=$(cat /etc/SuSE-release | grep PATCHLEVEL | awk '{print $3}')
   
     OS_VERSION="$MAJOR_VERSION.$PATCHLEVEL"
   
   elif [ -f /usr/bin/lsb_release ]; then
     # For Ubuntu the result is 'Ubuntu'
     OS=$(lsb_release -a 2> /dev/null | grep Distributor | awk '{print $3}')
     OS_VERSION=$(lsb_release -a 2> /dev/null | grep Release | awk '{print $2}')
   
   fi
   
   echo "Using operating system '$OS' and version '$OS_VERSION'"
   
   if [ "x${global_http_proxy}" == "x" ] || [ "x${global_https_proxy}" == "x" ] ||
     [ "x${global_ftp_proxy}" == "x" ]; then
     echo ""
     echo "###############################################################"
     echo "# One or more PROXY(s) not set. Network downloads may fail  #"
     echo "###############################################################"
     echo ""
   fi
   
   export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
   set -e
   
   # Tested on CentOS
   if [ -x /usr/sbin/selinuxenabled ] && /usr/sbin/selinuxenabled; then
     # SELinux can be disabled by setting "/usr/sbin/setenforce Permissive"
     echo 'SELinux in enabled on this VM template. This service requires SELinux to be disabled to install successfully'
     exit 1
   fi
   
   if [ "x$OS" != "x" ] && [ "$OS" = 'Ubuntu' ]; then
     # Fix the linux-firmware package 
     export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
     apt-get install -y linux-firmware < /dev/console > /dev/console 
     # Install MySQL package 
     apt-get install -y mysql-server
   else 
     yum --nogpgcheck --noplugins -y install -x MySQL-server-community mysql-server
   fi
   
   # Set Install Path to the default install path (For monitoring)
   Install_Path=/usr
   echo Install_Path is set to $Install_Path, please modify this script if the install path is not correct.
  4. Klik op OK.
 11. Configureer de actie Configureren.
  1. Selecteer Bash in het vervolgkeuzemenu Scripttype.
  2. Klik op Klik hier om te bewerken.
  3. Plak het volgende script.
   #!/bin/bash
   
   #Setting proxies
   export ftp_proxy=${ftp_proxy:-$global_ftp_proxy}
   echo "Setting ftp_proxy to $ftp_proxy"
   
   export http_proxy=${http_proxy:-$global_http_proxy}
   echo "Setting http_proxy to $http_proxy"
   
   export https_proxy=${https_proxy:-$global_https_proxy}
   echo "Setting https_proxy to $https_proxy"
   
   #
   # Determine operating system and version 
   #
   export OS=
   export OS_VERSION=
   
   if [ -f /etc/redhat-release ]; then
     # For CentOS the result will be 'CentOS'
     # For RHEL the result will be 'Red'
     OS=$(cat /etc/redhat-release | awk {'print $1'})
   
     if [ -n $OS ] && [ $OS = 'CentOS' ]; then
       OS_VERSION=$(cat /etc/redhat-release | awk '{print $3}')
     else
       # RHEL
       OS_VERSION=$(cat /etc/redhat-release | awk '{print $7}')
     fi
   
   elif [ -f /etc/SuSE-release ]; then
     OS=SuSE
   
     MAJOR_VERSION=$(cat /etc/SuSE-release | grep VERSION | awk '{print $3}')
     PATCHLEVEL=$(cat /etc/SuSE-release | grep PATCHLEVEL | awk '{print $3}')
   
     OS_VERSION="$MAJOR_VERSION.$PATCHLEVEL"
   
   elif [ -f /usr/bin/lsb_release ]; then
     # For Ubuntu the result is 'Ubuntu'
     OS=$(lsb_release -a 2> /dev/null | grep Distributor | awk '{print $3}')
     OS_VERSION=$(lsb_release -a 2> /dev/null | grep Release | awk '{print $2}')
   
   fi
   
   echo "Using operating system '$OS' and version '$OS_VERSION'"
   
   if [ "x${global_http_proxy}" == "x" ] || [ "x${global_https_proxy}" == "x" ] ||
     [ "x${global_ftp_proxy}" == "x" ]; then
     echo ""
     echo "###############################################################"
     echo "# One or more PROXY(s) not set. Network downloads may fail  #"
     echo "###############################################################"
     echo ""
   fi
   
   export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
   set -e
   
   # Locate the my.cnf file 
   my_cnf_file=
   if [ -f /etc/my.cnf ]; then 
     my_cnf_file=/etc/my.cnf
   elif [ -f /etc/mysql/my.cnf ]; then 
     my_cnf_file=/etc/mysql/my.cnf
   fi
   
   if [ "x$my_cnf_file" = "x" ]; then 
     echo "Neither /etc/my.cnf nor /etc/mysql/my.cnf can be found, stopping configuration"
     exit 1
   fi
   
   # update mysql configuration to handle big packets
   sed -ie "s/\[mysqld\]/\[mysqld\]\n\
   max_allowed_packet=$max_allowed_packet/g" $my_cnf_file
   # update listening port
   sed -ie "s/\[mysqld\]/\[mysqld\]\n\
   port=$db_port/g" $my_cnf_file
   
   sed -i "s/port.*=.*[0-9]*/port=$db_port/g" $my_cnf_file
   
   if [ "x$OS" != "x" ] && [ "$OS" = 'Ubuntu' ]; then
     # Make sure that MySQL is started 
     service mysql restart
   else 
     # set up auto-start on booting
     chkconfig mysqld on
     # restart mysqld service
     service mysqld start
   fi
   
   # this will assign a password for mysql admin user 'root'
   mysqladmin -u $db_root_username password $db_root_password
    
  4. Klik op OK.
 12. Configureer de actie Starten.
  1. Selecteer Bash in het vervolgkeuzemenu Scripttype.
  2. Klik op Klik hier om te bewerken.
  3. Plak het volgende script.
   #!/bin/sh
   
   echo "The maximum allowed packet size is: "
   
    
  4. Plaats de cursor tussen de dubbele punt en het aanhalingsteken.
  5. Selecteer max_allowed_packet_size in het vervolgkeuzemenu Eigenschap selecteren die u wilt invoegen.
   De eigenschap is nu aan het script toegevoegd.
   #!/bin/sh
   
   echo "The maximum allowed packet size is: $max_allowed_packet_size" 
   
    
  6. Klik op OK.
 13. Klik op Volgende.
 14. Klik op Voltooien.
 15. Selecteer de rij die MySQL voor Linux virtual machines bevat en klik op Publiceren.

resultaten

Uw MySQL Software-onderdeel is beschikbaar voor andere architecten op de pagina met blueprintontwerpen, maar u kunt Software-onderdelen niet beschikbaar stellen zolang ze niet met een machine zijn gecombineerd.

Volgende stappen

Combineer uw MySQL-onderdeel met de softwaremachineblueprint voor CentOS met behulp van uw privileges als softwarearchitect, toepassingsarchitect of IaaS-architect. Zie Scenario: een container maken voor uw MySQL op CentOS Rainpole-blueprint.