Met behulp van uw privileges als configuratiebeheerder vraagt u een catalogusitem aan om snel uw Rainpole-omgeving automatisch aan te vullen en een proof of concept-implementatie voor vRealize Automation te evalueren.


U bent nu bij stap vier van vier in de werkstroom voor het installeren van vRealize Automation voor Rainpole.

Tijdens de installatie van vRealize Automation hebt u ervoor gekozen om een configuratiebeheerder en catalogusitems te maken om uw eerste inhoud te implementeren. Nu kunt u zich als gebruiker van de configuratiebeheerder, configurationadmin, aanmelden bij de vRealize Automation-console en de catalogusitems voor inhoud aanvragen. Het vSphere-catalogusitem voor eerste instelling maakt de vereiste vRealize Automation-elementen voor u en publiceert sjablonen uit uw vSphere-omgeving als vRealize Automation-catalogusitems die u kunt aanvragen.

Voorwaarden

Maak een vSphere-sjabloon voor virtual machines en een aanpassingsspecificatie. Zie Scenario: vSphere-bronnen voorbereiden op machine-inrichting in Rainpole.