Bijgewerkt op: 3 maart 2018

vRealize Automation | 12 APRIL 2018 | Versie 8229492

Controleer regelmatig op aanvullingen en updates voor deze versie-informatie.

Inhoud van de versie-informatie

In deze versie-informatie komen de volgende onderwerpen aan bod:

Nieuw

De vRealize Automation 7.4-release bevat opgeloste problemen, evenals de volgende nieuwe mogelijkheden

vRealize Automation 7.4 is geoptimaliseerd voor architecten van services, dankzij het nieuwe ontwerpprogramma voor aangepaste aanvraagformulieren waarmee een consistente gebruikerservaring wordt geboden bij het ontwerpen van infrastructurele items en items voor de toepassingscatalogus. Hierdoor wordt het nog gemakkelijker om algemene blueprints te maken met behulp van een eenvoudige en toch uitgebreide presentatielaag die beschikbaar is voor verschillende bedrijfstoepassingen. Dankzij het meegeleverde, aangepaste aanvraagformulier is het niet langer nodig om infrastructuur en PaaS-blueprints te verpakken in XaaS-blueprints, waardoor de wildgroei aan blueprints afneemt en de eigendomskosten worden verlaagd.

Ontwerpprogramma voor aangepaste aanvraagformulieren

Architecten van designer blueprints kunnen door aangepaste formulieren te gebruiken de volgende logica toepassen in het aanvraagformulier voor blueprints:

 • Besturingselementen en aangepaste eigenschappen op het canvas slepen en neerzetten
 • Een blueprintschema gebruiken: blueprinteigenschappen, aangepaste eigenschappen en profielen
 • Gegenereerde formulieren gebruiken
 • Aangepaste formulieren opslaan, wissen en herstellen
 • Velden dynamisch weergeven/verbergen op basis van aangepaste voorwaardelijke logica
 • Invoerwaarden automatisch en dynamisch invullen op basis van externe en interne logica
 • Interne afhankelijkheden en externe call-outs gebruiken met vRealize Orchestrator
 • Beperkingen toepassen op invoerwaarden
 • Aangepaste validatie toepassen met behulp van reguliere expressies
 • Aangepaste helpteksten en foutmeldingen toepassen
 • vRealize Orchestrator-inventarisobjecten kiezen
 • Ondersteuning voor complexe typen zoals schijfvolumes en samengestelde typen van vRealize Orchestrator
 • Geavanceerde opmaak gebruiken en aangepaste CSS toepassen op het aanvraagformulier van de blueprint
 • Automatische formuliervalidatie toepassen op de blueprintdefintie tijdens het ontwerpen
 • Aangepaste formulieren exporteren en importeren via GUI en CLI

Zie Serviceblueprints aanbieden aan gebruikers voor meer informatie.

Implementeren via OVF

 • Nieuwe inrichtingsoptie om vSphere-blueprints te implementeren via OVF of OVA

 • URL opgeven naar de OVF-locatie (verificatie- en proxyopties zijn beschikbaar)

 • Ondersteuning van geavanceerde configuratie-opties in de vorm van aangepaste eigenschappen die specifiek zijn voor OVF

 • Ondersteuning voor het toewijzen van parameters met het onderdeelprofiel van een image

Zie Een blueprint configureren om via een OVF in te richten voor meer informatie.

Verbeterde integratie met vRealize Operations voor verdeling van belasting

We hebben onze integratie met vRealize Operations uitgebreid om de verdeling van de belasting tijdens het implementeren te optimaliseren. Bij de verdeling van de belasting wordt nu rekening gehouden met het opslagreserveringsbeleid dat in vRealize Automation is geconfigureerd.

Zie Gevolgen van vRealize Automation-opslagreserveringsbeleid voor meer informatie.

Verbeteringen voor installatie, upgrade en migratie

 • Certificaatbeheer is geconsolideerd op een gemeenschappelijke pagina in vRealize Automation Appliance Management

 • Status van de IaaS-service in vRealize Automation Appliance Management onder het tabblad Cluster

 • Ondersteuning voor het wijzigen van de vRealize Automation-hostnaam

 • Ondersteuning voor vra-opdrachtimplementaties in Python

 • Snellere logboekrotatie en rotatie toegevoegd voor RabbitMQ- en HealthBroker-services

 • Bestandsindelingen voor logboeken bijgewerkt om lokale en UTC-tijdstempels weer te geven

 • Uitgebreide configuratie van LogInsight-agent is aan vRealize Automation Appliance Management toegevoegd

 • Opties starten, stoppen en opnieuw instellen van de vRealize Orchestrator-configurator kunnen nu worden ingeschakeld via vRealize Automation Appliance Management in plaats van CLI, standaard uitgeschakeld

 • Niet langer nodig om statuscontroles van de load balancer tijdens de upgrade uit te schakelen

 • Tabblad vRealize Automation Appliance Management voor upgrade van softwareagents

 • Automatische migratie voor de ingesloten vRealize Orchestrator

 • Opschonen van migratiepakket na de migratie is voltooid

 • Bewerken van standaard tenant- of beheerdervelden uitschakelen

Zie vRealize Automation installeren of upgraden voor meer informatie.

vRealize Automation-patchbeheer

Ondersteuning voor cumulatieve patches toegevoegd

 • Bijhouden van geleverde en geïmplementeerde hotpatches

 • Waarschuwing dat patches moeten worden geïnstalleerd op de extra knooppunten in een geclusterde omgeving

 • Nieuwe poging na mislukte installatie

 • Terugdraaien naar de vorige patch

 • Patchgeschiedenis beschikbaar

Zie Toegangspatchbeheer voor meer informatie.

Just-in-time-gebruikersinrichting

We hebben de mogelijkheid voor just-in-time-inrichting (JIT) toegevoegd in vRealize Automation. Na het configureren van JIT worden gebruikers tijdens de eerste aanmelding automatisch gemaakt en worden de gebruikerskenmerken bij volgende aanmeldingen gesynchroniseerd. Daarnaast hebben we lidmaatschap van de dynamische groep van vIDM toegevoegd. De dynamische groep van vIDM wordt beschikbaar gesteld voor vRealize Automation en geavanceerd groepslidmaatschap kan worden gebruikt om aangepast groepslidmaatschap te maken, bij te werken of te verwijderen. Aangepaste groepen kunnen ook worden gemigreerd. De API voor deze functie wordt ook beschikbaar gemaakt.

Zie Just-in-time-gebruikersinrichting configureren voor meer informatie.

Verbeterde verwerking van vastgelopen aanvragen

 • Aanvragen annuleren die zijn vastgelopen in de status "In behandeling" via API of CloudClient en ingerichte bronnen opschonen die zijn gekoppeld aan de geannuleerde aanvraag

 • Nieuw filter op het tabblad Aanvragen om mislukte en geannuleerde aanvragen te verbergen

Zie vRealize CloudClient 4.5 voor meer informatie.

Verbeterde beveiliging van het portlet Mededelingenbord

 • Introductie van een witte lijst voor URL's die kunnen worden weergegeven op het mededelingenbord

Zie Een witte lijst maken met URL's voor het portlet Mededelingenbord voor meer informatie.

Multitenancy in VMware vRealize Orchestrator

Architectuur met meerdere tenants is geïntroduceerd in vRealize Orchestrator 7.4. 

Zie Multitenancy in VMware vRealize Orchestrator voor informatie.

Ondersteuning voor Microsoft NT LAN Manager (NTLM) is stopgezet in vRealize Automation 7.4

Opmerking: Deze versie bevat alle oplossingen voor problemen in vRealize Automation 7.3.1. Zie Versie-informatie voor vRealize Automation 7.3.1 voor meer informatie.

Systeemvereisten

Zie de Ondersteuningsmatrix voor vRealize Automation voor informatie over de ondersteunde hostbesturingssystemen, databases en webservers.

Documentatie

Zie VMware vRealize Automation in de VMware-documentatie voor de documentatie bij vRealize Automation 7.4.

Installatie

Zie vRealize Automation installeren in de VMware-documentatie voor vereisten en installatie-instructies.

Upgrade

Zie vRealize Automation upgraden in de VMware-documentatie voor algemene richtlijnen.

Voordat u een upgrade van vRealize Automation 6.2.x uitvoert

Met het hulpprogramma voor het upgraden van vRealize-productietest kunt u een analyse maken van de vRealize Automation 6.2.x-omgeving voor alle functieconfiguraties die problemen kunnen veroorzaken bij de upgrade en kunt u controleren of uw omgeving gereed is voor de upgrade. Ga naar de pagina Product downloaden voor het hulpprogramma voor de VMware vRealize-productietest om dit hulpprogramma en de bijbehorende documentatie te downloaden.

vRealize Code Stream gebruiken

Als u vRealize Code Stream in uw vRealize Automation-omgeving wilt gebruiken, hebt u een licentie voor vRealize Code Stream nodig.

U kunt de licentie invoeren in de installatiewizard van vRealize Automation of in de vRealize Automation Appliance Management Interface.

Voor meer informatie gaat u naar het

Verholpen problemen

 • Een DEM (Distributed Execution Manager) of DEO (Distributed Execution Manager Orchestrator) wordt niet bijgewerkt wanneer u een upgrade uitvoert naar vRealize Automation 7.3.x. 

  Het IaaS-onderdeel DEM of DEO moet zijn geïnstalleerd op de standaardlocatie op c:\program files (x86) \vmware\vcac wanneer u een upgrade uitvoert naar vRealize Automation 7.3.x. Als deze onderdelen niet op de standaardlocatie zijn geïnstalleerd, worden ze tijdens de upgrade niet bijgewerkt.

 • De downloadkoppelingen op de pagina met installatieprogramma's voor de gast- en softwareagent voor de Java Runtime Environment van Linux werken niet

  In de sectie 'Linux Software Installers' worden de volgende koppelingen weergegeven.

  • vmware-jre-1.8.0_121-fcs.i586.rpm
  • vmware-jre-1.8.0_121-fcs.x86_64.rpm

  Wanneer u op een van deze koppelingen klikt, wordt een nieuwe pagina geopend met de fout HTTP-status 404 – Niet gevonden. 

  Oplossing: Als u deze RPM-bestanden wilt downloaden, doet u het volgende:

  1. Klik op de koppeling en vervang de bestandsnaam in de URL in het adresveld van de browser.

  • Vervang vmware-jre-1.8.0_121-fcs.i586.rpm door vmware-jre-1.8.0_121-fcs_b31.i586.rpm.
  • Vervang vmware-jre-1.8.0_121-fcs.x86_64.rpm door vmware-jre-1.8.0_121-fcs_b31.x86_64.rpm.

  Bijvoorbeeld:

  • https://va-hostname.domain.name​/software/download/vmware-jre-1.8.0_121-fcs_b31.x86_64.rpm
  • https://va-hostname.domain.name/software/download/vmware-jre-1.8.0_121-fcs_b31.i586.rpm

  2. Druk op Enter.

  De bestanden worden nu gedownload (hoewel de foutmelding nog steeds wordt weergegeven in de browser).

 • Kan regel voor het doorsturen van NAT-poorten niet toevoegen aan een geïmplementeerd NAT-netwerk op aanvraag dat aan een IPAM-provider van derden is gekoppeld

  Wanneer u een regel voor het doorsturen van NAT-poorten toevoegt door na inrichting de actie NAT-regels wijzigen te gebruiken op een geïmplementeerd NAT-netwerk op aanvraag dat is gekoppeld aan een IPAM-provider van derden, worden in het vervolgkeuzemenu voor het veld Onderdeel geen gegevens weergegeven en kunnen er geen nieuwe gegevens worden geaccepteerd. U kunt hierdoor geen nieuwe regel toevoegen.

   

 • De procedure voor het definiëren van de instellingen voor de virtuele-serverdistributie bevat een niet-ondersteund patroon voor HTTPS-verkeer

  De procedure Instellingen voor virtuele-serverdistributie definiëren bevat de volgende substap.

  Selecteer de SSL-sessie-id om een van de volgende ondersteunde HTTPS-verkeerspatronen te ondersteunen:

  • SSL-passthrough - client -> HTTPS -> LB (SSL beëindigen) -> HTTPS -> server
  • Client: HTTP-> LB -> HTTP -> servers

  Als u het patroon Client - HTTP selecteert, gebruikt het systeem in plaats hiervan het verkeerspatroon SSL-passtrough - client. vRealize Automation ondersteunt het verkeerspatroon Client - HTTP niet.

 • De actie na inrichting NAT-regels wijzigen mislukt voor een blueprint die is geïmporteerd vanuit YAML

  Wanneer de actie na inrichting NAT-regels wijzigen wordt geactiveerd op een implementatie, mislukt deze met de volgende fout: Kan updateverzoek voor implementatie niet activeren [{Kon huidige componentstatus voor nat1 niet vaststellen}]. Dit gebeurt wanneer de blueprint die is gekoppeld aan de implementatie is geïmporteerd uit een YAML-bestand dat een NAT-netwerk op aanvraag bevat met niet-identieke waarden in de naam- en ID-velden.

 • Er ontbreken endpoints na de upgrade naar vRealize Automation 7.3 of 7.3.1 als aan de endpoints specifieke vRealize Orchestrator-eigenschappen zijn toegevoegd  

  Een aangepaste eigenschap die specifiek is voor een vRealize Orchestrator-endpoint, zorgt ervoor dat de upgrade van het endpoint mislukt.  

Bekende problemen

De bekende problemen zijn als volgt gegroepeerd.

Configuratie en inrichting
 • Fout '401: Niet geautoriseerd' ontvangen

  De vRealize Automation API roept de vIDM API (VMware Identity Manager) aan. Omdat vIDM geen ondersteuning biedt voor API-verificatie voor een externe/externe IDP (Identity Provider of aanbieder van identiteitsbeheer) en IDP van derden, mislukt de verificatie wanneer de IDP van derden wordt gebruikt. IDP van derden is echter een voorwaarde voor het inschakelen en configureren van de JIT-mogelijkheid (Just-in-Time) van vIDM voor gebruikersinrichting Zodat JIT-gebruikers niet met behulp van de vRealize Automation API kunnen verifiëren.

  Oplossing: Voor API-verificatie met behulp van het granttype van het OAuth2-wachtwoord moet een van de volgende wachtwoordverificatiemethoden bestaan in vIDM:

  • Connector voor wachtwoordverificatie
  • Connector voor wachtwoordverificatie (uitgaand)
  • Wachtwoord van de lokale gebruiker
  • Acc-wachtwoord

  Zelfs als een IDP van derden is geconfigureerd voor verificatie, moet een van de wachtwoorden bestaan. Als u dit probleem wilt omzeilen, kunnen lokale gebruikers zich verifiëren met behulp van de vRealize Automation API.

 • Aanvraag voor hervatting mislukt

  Een aanvraag voor hervatting kan in deze situaties mislukken:

  1. De aanvraag voor hervatting mislukt voor een onderdeelaanvraag waarbij een machine correct is toegewezen, maar de inrichting mislukt. Dit gebeurt wanneer het systeem een machine opnieuw probeert in te richten met toewijzingsinformatie die niet langer geldig is.
  2. De aanvraag voor hervatting mislukt op een geneste blueprint. De aanvraagbewerking voor hervatting kan de aanvragen van de interne blueprint niet correct initialiseren wanneer onderdeelaanvragen opnieuw worden gemaakt.

  Oplossing: Geen

 • Een XaaS-veld dat is gebonden aan _asd.requestInfo_~requestedBy of _asd.requestInfo_~requestedFor, wordt ten onrechte geëvalueerd wanneer XaaS zich in een onderdeelblueprint bevindt

  Een XaaS-veld met een waardebeperking die is gebonden aan _asd.requestInfo_, requestedFor of requestedBy, wordt geëvalueerd voor de laatste persoon die de XaaS-blueprint heeft bewerkt en opgeslagen.

  Oplossing:

  1. Verwijder de waardebeperking uit het gebonden XaaS-veld.
  2. Stel een standaardwaarde voor dit veld in en bind deze aan _asd.requestInfo_~requestedBy~principalId.
  3. Verwijder het XaaS-onderdeel en sleep het opnieuw naar het canvas voor de samengestelde blueprint.
  4. Sla de samengestelde blueprint op.
 • Wanneer u een catalogusitemaanvraag annuleert onmiddellijk nadat u deze hebt verzonden, lijkt het proces vastgelopen in de status ANNULEREN  

  Het systeem roept de gebeurtenis voor aanvraagvoltooiing niet aan, waardoor de aanvraag blijft hangen in de status ANNULEREN.

  Oplossing: Annuleer een catalogusaanvraag niet onmiddellijk na verzending ervan. Wacht totdat het proces de status IN BEHANDELING heeft bereikt.

 • Voor het bewerken van een connectorverificatieadapter is mogelijk aanmelding vereist

  Binnen 30 minuten nadat ze zich hebben aangemeld bij de console, kunnen beheerders de vRealize Automation-console gebruiken om verificatieadapters voor connectoren te configureren die overeenkomen met een directory. Als een beheerder deze configuratie na 30 minuten probeert uit te voeren, wordt een aanmeldpagina weergegeven en is verificatie vereist.

  Oplossing: Meld u opnieuw aan bij de console met de verificatiegegevens van de beheerder.

 • U wordt gevraagd u opnieuw aan te melden bij vRealize Automation Appliance Management nadat u bent aangemeld

  Nadat u op Patchbeheer hebt geklikt in vRealize Automation Appliance Management, wordt u gevraagd uw verificatiegegevens opnieuw in te voeren.

  Oplossing: Meld u opnieuw aan als rootgebruiker om de pagina voor patchbeheer te gebruiken.

 • Wanneer de primaire domeincontroller niet beschikbaar is, verloopt de aanmelding bijzonder traag of mislukt deze

  Wanneer een poging om contact op te nemen met de primaire domeincontroller mislukt, neemt vIDM contact op met de secundaire domeincontroller. Omdat vIDM altijd contact opneemt met de primaire domeincontroller voordat contact wordt opgenomen met de secundaire domeincontroller, is er een vertraging bij het verwerken van aanmeldingsaanvragen. Hierdoor worden de aanvragen opgestapeld en vertragen ze het systeem.

  Oplossing: Zie het Knowledge Base-artikel 52840.

 • Na een geslaagde migratie van vRealize Automation 7.3 naar 7.4, ontvangt u een foutbericht voor bepaalde bewerkingen op Azure-bronnen

  Na een geslaagde migratie van vRealize Automation 7.3 naar 7.4 mislukken bepaalde bewerkingen, zoals opnieuw opstarten, periodiek op gemigreerde Azure-bronnen. Deze fouten worden gemeld in vRealize Automation, hoewel de vRealize Orchestrator-werkstroom correct wordt voltooid.

  Oplossing: Open een nieuwe opdrachtprompt, voer deze opdrachten uit en maak de aangevraagde bewerkingen om de time-outwaarden in de eigenschappen o11n-gateway en shindig-ui te verhogen en start de vcac-server opnieuw.

  1. # cd /var/lib/vcac/server/webapps/vcac/WEB-INF/classes/

  2. # cp shindig.properties shindig.properties.`date +%m%d%Y`

  3. # vi shindig.properties

  4. edit > shindig.http.client.read-timeout-ms=150000

  5. # cd /usr/lib/vcac/server/webapps/o11n-gateway-service/WEB-INF/classes/META-INF/spring/root

  6. # cp o11n-gateway-service-context.xml o11n-gateway-service-context.xml.`date +%m%d%Y`

  7. # vi o11n-gateway-service-context.xml

  8. edit > to 150000

  9. # service vcac-server restart

 • De vRealize Automation-statusservice geeft meerdere fouten weer wanneer een of meer virtual appliances niet beschikbaar zijn

  Wanneer een of meer virtual appliances niet beschikbaar zijn, geeft de statusservice fouten weer. Sommige fouten kunnen overige fouten verbergen die optreden.

  Oplossing: herstel het mislukte knooppunt of verwijder het knooppunt uit het cluster om alle verborgen fouten zichtbaar te maken.

 • Als u op de knoppen Beginnen, Stoppen of Opnieuw opstarten op het tabblad Xenon van vRealize Automation Appliance Management klikt, is dit niet van invloed op de service

  In een geclusterde omgeving zijn de bewerkingen Beginnen, Stoppen of Opnieuw opstarten op het tabblad Xenon van vRealize Automation Appliance Management niet van invloed op de service als ze worden uitgevoerd vanuit een replicaknooppunt.

  Oplossing: Bewerkingen van de Xenon-service mogen alleen worden uitgevoerd op het hoofdknooppunt.

 • Wanneer u een browser start en vRealize Automation Appliance Management opent, verschijnt een foutmelding over een automatisch ondertekend certificaat en kunt u niet verdergaan

  Browsers waarop HSTS (HTTP Strict Transport Security) is ingeschakeld, blokkeren toegang tot websites met een automatisch ondertekend certificaat.

  Oplossing: Zie het Knowledge Base-artikel 53533.

 • De modus voor automatische failover van Manager Service is ingeschakeld nadat de automatische upgrade van IaaS naar versie 7.4 is uitgevoerd

  Als u een upgrade of migratie uitvoert naar vRealize Automation 7.4 vanuit versie 7.3 of 7.3.1 en met opzet de optie voor automatische failover voor upgrade of migratie hebt uitgeschakeld, wordt de functie ingeschakeld tijdens de automatische upgrade van IaaS naar versie 7.4.

  Als u de modus voor automatische failover van Manager Service hebt uitgeschakeld, voert u één van de volgende taken uit.

  • Automatische failover van Manager Service uitschakelen

              Zie Automatische failover van Manager Service inschakelen in vRealize Automation installeren voor meer informatie.

  • IaaS handmatig upgraden met behulp van het oude installatieprogramma

              Zie Het IaaS-installatieprogramma downloaden om IaaS-onderdelen te upgraden in vRealize Automation upgraden van 6.2.5 naar 7.4 voor meer informatie.

 • Er is een time-out opgetreden in de bewerking om het openbaar IP-adres te beheren van een virtual machine in Azure

  Het duurt te lang om het huidige en het beschikbare adres van een virtual machine in Azure op te halen via vRealize Orchestrator. Er treedt een time-out op voor het proces in vRealize Automation met het volgende foutbericht: "Er is een time-out opgetreden in de verbinding met de vCenter Orchestrator-server."

  Oplossing:

  Voer deze procedure uit om de instelling voor time-outs te verhogen in vRealize Automation.

  1. Open een opdrachtprompt voor elke host van de vRealize Automation appliance met SSH en meld u aan als root-gebruiker.
  2.  Voer deze opdracht uit om vRealize Automation-services te stoppen op alle knooppunten: service vcac-server stop
  3. Wijzig de directory in /etc/vcac/en open het bestand vcac.properties in een teksteditor.
  4. Verhoog de time-outwaarde voor de eigenschap vco.socket.timeout.millis tot 300000. Bijvoorbeeld: vco.socket.timeout.millis= 300000. De instelling is in milliseconden.
  5. Sla het bestand vcac.properties op en sluit het.
  6. Wijzig de directory in /var/lib/vcac/server/webapps/vcac/WEB-INF/classes/.
  7. Voeren deze opdracht uit om een back-up te maken van het bestand shindig.properties: cp shindig.properties shindig.properties.bak
  8. Open het bestand shindig.properties in een teksteditor en zoek de regel in het bestand die er als volgt uitziet: shindig.http.client.read-timeout-ms=70000. 
  9. Verhoog de waarde shindig.http.client.read-timeout-ms tot 300000. Bijvoorbeeld: shindig.http.client.read-timeout-ms=300000.
  10. Sla het bestand shindig.properties op en sluit het.
  11. Wijzig de directory in /etc/vcac/ en open het bestand setenv-user in een teksteditor.
  12. Voeg de volgende regel toe aan het bestand: VCAC_OPTS="$VCAC_OPTS -Dclient.system.socket.timeout=300000"
  13. Sla het bestand setenv-user op en sluit het.
  14. Voer deze opdracht uit om vRealize Automation-services te starten op alle knooppunten: service vcac-server start
 • Nieuw In een geclusterde vRealize Automation-omgeving kunnen replica-applicaties 100% CPU-verbruik bereiken

  In een geclusterde vRealize Automation-omgeving kunnen replica-applicaties 100% CPU-verbruik bereiken vanwege meerdere socat-processen.

  Oplossing: Zie het Knowledge Base-artikel 54143.

Voorgaande bekende problemen

Als u een lijst met voorgaande bekende problemen wilt weergeven, klikt u hier.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon