Wanneer u geïntegreerde Windows-verificatie inschakelt, wordt de directoryconfiguratie gewijzigd, zodat het veld DNS-servicelocatie kan worden ingeschakeld. Het opzoeken van de servicelocatie van de Connector is niet siteafhankelijk. Als u de willekeurige DC-selectie wilt overschrijven, kunt u een bestand maken met de naam domain_krb.properties en het domein toevoegen aan hostwaarden die voorrang krijgen boven het opzoeken van de SRV.

Procedure

  1. Meld u op de opdrachtregel van appliance-va aan als de gebruiker met rootprivileges.
  2. Wijzig de directory in /usr/local/horizon/conf en maak een bestand met de naam domain_krb.properties.
  3. Bewerk het bestand domain_krb.properties om de lijst van het domein toe te voegen aan de hostwaarden. Voeg de informatie toe als <AD Domain>=<host:port>, <host2:port2>, <host2:port2>.
    Voer de lijst bijvoorbeeld in als example.com=examplehost.com:636, examplehost2.example.com:389
  4. Wijzig de eigenaar van het bestand domain_krb.properties in horizon en de groep in www. Voer chown horizon:www /usr/local/horizon/conf/domain_krb.properties in.
  5. Start de service opnieuw op. Voer service horizon-workspace restart in.