Raadpleeg de logboekbestanden van het systeem en het product voor meer informatie over een mislukte installatie.

Opmerking: Voor de logboekverzameling kunt u overwegen de Content Packs voor vRealize Log Insight van vRealize Automation en vRealize Orchestrator te gebruiken. De Content Packs en Log Insight bieden een compleet overzicht van de logboekgebeurtenissen voor onderdelen in de vRealize Suite. Ga naar VMware Solution Exchange voor meer informatie.

Zie VMware Knowledge Base-artikel 2141175 voor de meest recente lijst met logboeklocaties.

Windows-logboeken

Op de volgende locatie kunt u logboekbestanden voor Windows-gebeurtenissen vinden.

Logboek Locatie
Logboeken van Windows Start > Configuratiescherm > Systeembeheer > Logboeken

Installatielogboeken

Installatielogboeken bevinden zich op de volgende locaties.

Logboek Standaardlocatie
Installatielogboeken

C:\Program Files (x86)\vCAC\InstallLogs

C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\ConfigTool\Log

WAPI-installatielogboeken

C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Web API\ConfigTool\Logfilename WapiConfiguration-<XXX>

IaaS-logboeken

IaaS-logboeken bevinden zich op de volgende locaties.

Logboek Standaardlocatie
Website-logboeken C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Website\Logs
Opslagplaatslogboek C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager Web\Logs
Manager Service-logboeken C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Logs
DEM Orchestrator-logboeken C:\Users\<user-name>\AppData\Local\Temp\VMware\vCAC\Distributed Execution Manager\<system-name> DEO \Logs
Agentlogboeken C:\Users\<user-name>\AppData\Local\Temp\VMware\vCAC\Agents\<agent-name>\logs

vRealize Automation Framework-logboeken

Logboekvermeldingen voor vRealize Automation Frameworks bevinden zich op de volgende locatie.

Logboek Standaardlocatie
Framework-logboeken /var/log/vmware

Logboeken over de inrichting van softwareonderdelen

Logboeken over de inrichting van softwareonderdelen bevinden zich op de volgende locatie.

Logboek Standaardlocatie
Bootstrap-logboek van software-agent /opt/vmware-appdirector (voor Linux) of \opt\vmware-appdirector (voor Windows)
Logboeken over softwarelifecyclescripts /tmp/taskId (voor Linux)

\Users\darwin\AppData\Local\Temp\taskId (voor Windows)

Logboekverzameling voor gedistribueerde implementatie

U kunt een ZIP-bestand maken waarin alle logboekbestanden voor de onderdelen van een gedistribueerde implementatie zijn opgenomen. .